"you as well" - Rumänsk översättning

EN

"you as well" på rumänska

Se exempelmeningar för "you as well" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "you as well" på rumänska

you adverb
Romanian
you pronomen
you interjektion
Romanian
to you pronomen
Romanian
(to) you pronomen
you! interjektion
Romanian
as adjektiv
Romanian
as adverb
as preposition
as konjunktion
well substantiv
well adjektiv
well adverb
well interjektion
Romanian
well konjunktion
well preposition
Romanian
well pronomen
well ? pronomen

Användningsexempel för "you as well" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
După cum ştiţi cu toţii, preţul laptelui este în prezent sub preţul de producţie.
EnglishWe would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Ne-ar plăcea să vă motivăm, precum și pe Comisia Europeană, să faceți același lucru.
EnglishYou know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.
Ştiţi că Parlamentul solicită ca aceste cheltuieli să fie acoperite din bugetul Uniunii.
EnglishI therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
Ca urmare, l-am adus cu mine și vi-l înmânez dvs., cât și Consiliului.
EnglishThey are two major issues as you are well aware: mitigation and financing.
Există două aspecte majore, după cum bine ştiţi: reducerea şi finanţarea.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Probabil vă întrebaţi de ce consider perspectivele de aderare ale acestor ţări atât de importante.
EnglishThis needed to be done and you did well to address this matter.
Acest lucru trebuia făcut și ați făcut foarte bine că v-ați ocupat de această problemă.
EnglishAs you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.
După cum bine ştiţi, deficitele bugetare ale statelor membre înregistrează o creştere rapidă în prezent.
EnglishMy request is on its way to you as well.
Doamnă preşedintă, vă rog să-mi permiteţi să vă adresez aceeaşi solicitare.
EnglishAs you are well aware, Europe is a net importer of meat.
După cum bine ştiţi, Europa este un importator net de carne.
English. - Madam President, I think this a question dear to you as well.
preşedinta în exerciţiu a Consiliului. - Dnă preşedintă, cred că este o întrebare pe care o îndrăgiţi şi dvs.
EnglishThank you as well for the quality of this debate.
Vă mulţumesc, de asemenea, pentru calitatea acestei dezbateri.
EnglishYou are well acquainted with all these issues as a former Member of the European Court of Auditors.
Sunteți familiarizată bine cu toate aceste chestiuni, în calitate de fostă membră a Curții de Conturi Europene.
EnglishI do this, as you very well know, Mr President, as a Polish politician, but also as a person.
După cum bine ştiţi, domnule Preşedinte, vă adresez aceste felicitări în calitate de politician polonez, dar şi dintr-un motiv personal.
EnglishThis is a phenomenon that, as you can well imagine, is not about to go away with the economic crisis that we are going through.
Acesta este un fenomen care, după cum vă puteţi imagina, nu va dispărea odată cu criza economică pe care o traversăm.
EnglishAs Altiero Spinelli said, 'creating Europe depends on you as well', and this is now a real possibility.
După cum a afirmat Altiero Spinelli, "crearea Europei depinde, de asemenea, de voi”, şi acest lucru este, în momentul de faţă, cu adevărat posibil.
EnglishOf course, as you very well know, unfortunately, the budget for 2010 has been cut from EUR 6 million to EUR 3 million.
Bineînţeles, după cum ştiţi foarte bine, bugetul pentru 2010 a fost din păcate redus de la 6 milioane de euro la 3 milioane de euro.
EnglishAs you are well aware, I am committed to the issue of urban mobility and to the swift adoption of a well-drafted action plan.
După cum ştiţi, sunt dedicat problemei mobilităţii urbane şi adoptării cu rapiditate a unui plan de acţiune bine pus la punct.
EnglishMr Leterme, you spoke well - I had prepared a conclusion, but I cannot read it out as it dealt with the Community method.
Domnule Leterme, discursul dumneavoastră a fost unul bun. Pregătisem o concluzie, însă nu o pot citi, deoarece ea aborda metoda comunitară.
EnglishYou are well aware of this.

Lär dig andra ord

English
  • you as well

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.