"trend" - Rumänsk översättning

EN

"trend" på rumänska

volume_up
trend {substantiv}

EN trend
volume_up
{substantiv}

The price of slaughter pig is following the seasonal downwards trend.
Preţul porcului pentru sacrificare urmează tendinţa sezonieră descendentă.
This particular tragedy confirms what appears to be a European trend.
Această tragedie confirmă ceea ce se conturează ca o tendinţă europeană.
Firstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
În primul rând, cred că tendinţa anticipată în cererea de gaze este restrictivă.
trend (även: headmaster's office)
trend
volume_up
făgaş {neut.}
trend (även: train)

Synonymer (engelska) till "trend":

trend

Användningsexempel för "trend" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Întrucât acest raport nu oferă o inversare a tendinței, am decis să mă abțin.
EnglishMuch remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
Rămân multe de făcut pentru a inversa tendința de discriminare a romilor.
EnglishI voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
Am votat în favoarea raportului deoarece este esențialmente contrar acestei tendințe.
EnglishFurthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
În plus, există o tendință de a viza lanțul clasic de aprovizionare.
EnglishIf this trend spreads in Europe we will have big problems in important areas.
Dacă această tendință se răspândește în Europa, vom avea probleme majore în domenii importante.
EnglishUnfortunately, this nightmare about its collapse is now the main trend.
Din păcate, acest coșmar al colapsului este acum principala tendință.
EnglishThe current trend is to arrest people for expressing political views.
Arestările pentru opiniile politice exprimate sunt un fenomen curent.
EnglishIt is about time this trend was reversed, hence I abstained on this report.
Este timpul să se modifice această tendință, prin urmare, m-am abținut cu privire la acest raport.
EnglishA trend that can also be observed in candidate countries like Turkey.
Aceste tendinţe pot fi observate şi la ţări candidate precum Turcia.
EnglishThe Baltic Sea Strategy can also help to check the crime trend and trafficking.
Strategia privind regiunea Mării Baltice poate contribui la urmărirea infracţionalităţii şi a traficului.
EnglishThere is evidence of a huge trend towards monopolisation, particularly in the private sector.
Există dovezi cu privire la o tendință uriașă de monopolizare, în special în sectorul privat.
EnglishIt is unacceptable to give in to this trend for regulating conscientious objection in Europe.
Nu putem accepta să cedăm acestei tendinţe de reglementare a obiecţiilor de conştiinţă în Europa.
EnglishIn any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
Oricum, o cifră pare clară și confirmă o tendință de durată.
EnglishIt is important to reverse this trend and promote production and consumption at the local level.
Este important să inversăm această direcţie şi să promovăm producţia şi consumul la nivel local.
EnglishA dangerous trend is emerging - a new politics of polarisation.
Se naște o tendință periculoasă - o nouă politică a polarizării.
EnglishIn fact the trend in a number of countries is even negative.
De fapt, curentul este chiar negativ într-un număr de ţări.
EnglishOver the last few years, we have noted a worrying trend of increasing restrictions in this domain.
În ultimii câțiva ani, am observat o tendință îngrijorătoare de a spori constrângerile în acest domeniu.
EnglishWe all know the grave potential if nothing is done and the current growing trend is not stopped.
Știm cu toții potențialul serios, dacă nu se face nimic și dacă tendința actuală de creștere nu este oprită.
EnglishI welcome the emerging trend for increased funding for scientific research in the European Union.
Salut tendința emergentă în sensul sporirii finanțării alocate cercetării științifice în Uniunea Europeană.
EnglishWe should take action to combat this negative trend.
Ar trebui să luăm măsuri de combatere a acestui curent negativ.