"theatre" - Rumänsk översättning

EN

"theatre" på rumänska

volume_up
theatre {substantiv}

EN theatre
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

theatre (även: theater)
volume_up
teatru {neut.}
Must we become a theatre for settling national political scores?
Trebuie să devenim un teatru pentru soluționarea cazurilor politice naționale?
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
De aceea consider că suntem aici, într-o anumită măsură, martorii unui teatru politic.
theatre (även: scene, seat)
volume_up
teatru {neut.} (scenă a unei acțiuni)
Must we become a theatre for settling national political scores?
Trebuie să devenim un teatru pentru soluționarea cazurilor politice naționale?
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
De aceea consider că suntem aici, într-o anumită măsură, martorii unui teatru politic.
theatre (även: house, playhouse)
volume_up
teatru {neut.} (clădire)
Must we become a theatre for settling national political scores?
Trebuie să devenim un teatru pentru soluționarea cazurilor politice naționale?
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
De aceea consider că suntem aici, într-o anumită măsură, martorii unui teatru politic.
theatre (även: drama)
volume_up
teatru {neut.} (literatură)
Must we become a theatre for settling national political scores?
Trebuie să devenim un teatru pentru soluționarea cazurilor politice naționale?
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
De aceea consider că suntem aici, într-o anumită măsură, martorii unui teatru politic.
theatre (även: audience, corridor, hall, ward)
volume_up
sală {fem.}
I have been working in hospitals for 15 years, and for a time I was in fact a healthcare worker in a critical area: the operating theatre.
Lucrez în spitale de 15 ani, iar pentru o perioadă am lucrat într-un domeniu dificil: sala de operaţii.

2. teater

theatre
volume_up
teatru {neut.}
Must we become a theatre for settling national political scores?
Trebuie să devenim un teatru pentru soluționarea cazurilor politice naționale?
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Avem de-a face cu un teatru - și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acea nobilă femeie și-a recăpătat libertatea.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
De aceea consider că suntem aici, într-o anumită măsură, martorii unui teatru politic.

Användningsexempel för "theatre" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn ancient Greek theatre, a crisis means an opportunity - yes, the challenge of a turning point.
În teatrul elen clasic, o criză înseamnă o oportunitate - da, provocarea unui moment de răscruce.
EnglishThe theatre had to stop performing its programme in September because of financial difficulties.
În septembrie, din cauza dificultăților financiare, teatrul a fost obligat să își întrerupă programul.
EnglishWhere the Council's budget for 2008 is concerned, we do not expect the absurd theatre of 2007 to be repeated.
În ce priveşte bugetul Consiliului pe 2008, sperăm să nu se repete situaţia absurdă din 2007.
EnglishSubject: Difficulties of the Slovene theatre in Trieste
Subiect: Dificultățile teatrului sloven din Trieste
EnglishIt is clear he is trying to explore all possible avenues of how to help and improve the situation in this theatre.
Este clar că domnia sa încearcă să exploreze toate posibilităţile de susţinere şi de îmbunătăţire a situaţiei din acest domeniu.
EnglishWhat can you as European Commissioners do to preserve the Slovene theatre in Trieste, and with it the Slovene language?
Ce puteți face, în calitate de comisari europeni, pentru protejarea teatrului sloven din Trieste și, astfel, a limbii slovene?
EnglishThe people in theatre, the people in operations, are those who are most in my thoughts when I look at how we can collaborate together.
Oamenii din teatrele de operațiuni sunt cei la care mă gândesc în primul rând când analizez modalitățile de colaborare.
EnglishDoes its jurisdiction extend to books, art, press, advertising, music and public performance such as theatre?
Se va aplica această lege şi cărţilor, operelor de artă, presei, mijloacelor de publicitate, muzicii şi reprezentaţiilor publice cum ar fi cele dramatice?
EnglishThe theatre has always faced financial difficulties because the Italian authorities do not provide regular funding.
Teatrul s-a confruntat constant cu dificultăți financiare, din cauza faptului că autoritățile italiene nu asigură în mod regulat finanțarea acestuia.
EnglishTherefore, I was trying in my answer to provide you with possibilities of how we, from the European level, can help Slovenian theatre.
Aşadar, am încercat în răspunsul meu să vă informez cu privire la modalităţile în care noi, la nivel european, putem ajuta teatrul sloven.
EnglishThe time has come for Europe to make a larger contribution to the theatre of war in Afghanistan where a crucial war is being waged for the future of the region.
A venit momentul ca Europa să contribuie mai mult în teatrul din Afganistan, unde se duce un război crucial pentru viitorul regiunii.
EnglishYou have seen the position of President Obama on this theatre - Afghanistan-Pakistan - and the appointment of a special representative.
Aţi văzut care este poziţia preşedintelui SUA, Barack Obama în privinţa acestei zone - Afganistan-Pakistan - şi în privinţa numirii unui reprezentant special.
EnglishThe Wieliczka salt mine, constructed in the 13th century, contains an entire town below ground with a sanatorium, theatre, church and café!
Salina Wieliczka, construită în secolul al XIII-lea, cuprinde un adevărat oraş subteran, având inclusiv un sanatoriu, spaţii culturale, capele şi o cafenea.
EnglishThe Italian state is not respecting the rights of its own citizens, and by preventing the theatre from operating, it is carrying out a policy of active assimilation of a minority.
Statul italian nu respectă drepturile propriilor cetățeni, iar prin faptul că împiedică desfășurarea activității teatrului duce o politică de asimilare activă a unei minorități.