"the work undertaken" - Rumänsk översättning

EN

"the work undertaken" på rumänska

Se exempelmeningar för "the work undertaken" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "the work undertaken" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am thinking, in particular, of the work undertaken by Mrs Ferreira.
Mă gândesc, în special, la munca întreprinsă de doamna Elisa Ferreira.
EnglishIt does not enjoy prestige, yet it is work undertaken for the benefit of the entire community.
Nu se bucură de prestigiu şi totuşi este o muncă depusă în interesul întregii comunităţii.
EnglishYour report thus reinforces the messages and supports the work undertaken by the Commission.
Raportul dumneavoastră consolidează astfel mesajele şi susţine munca întreprinsă de Comisie.
EnglishThe point of reference for the work undertaken by the Belgian Presidency was Europe, in the full meaning of the term.
Punctul de referință pentru activitatea desfășurată de președinția belgiană a fost Europa, în deplinul sens al cuvântului.
EnglishAt multilateral level, the Council actively contributes to the work undertaken under the auspices of the World Customs Organisation.
La nivel multilateral, Consiliul contribuie activ la activitatea desfăşurată sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Vămilor.
EnglishThe draft European Parliament resolution, with its balanced message, is of vital support for the work undertaken by the Commission.
Proiectul de rezoluție a Parlamentului European, cu mesajul său echilibrat, reprezintă un sprijin vital pentru activitatea întreprinsă de către Comisie.

Lär dig andra ord

English
  • the work undertaken

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.