EN stay
volume_up
{substantiv}

stay (även: halt, idleness, laziness, sojourn)
Such simplifications leave the door wide open to abuse, and a short-stay visa is only too often followed by permanent residence.
Astfel de simplificări lasă ușa larg deschisă pentru abuzuri, o viză de scurtă ședere fiind mult prea adesea urmată de ședere permanentă.
A visa will cost EUR 35, less than at present, and will allow a stay of up to 90 days every six months.
O viză va costa 35 de euro, mai puțin decât în prezent, și va permite o ședere de până la 90 de zile la fiecare șase luni.
How many of those people actually went back to their home countries once the period of time granted for their stay had expired, nobody knows.
Nimeni nu știe câți oameni s-au întors într-adevăr în țările lor de origine odată ce perioada permisă de ședere a expirat.
stay (även: visit)
volume_up
sejur {neut.}
I hope you have an excellent stay here and that our parliaments will work even more closely together in future.
Sper că veţi avea un sejur excelent aici şi că parlamentele noastre vor coopera mai îndeaproape în viitor.
The Russian authorities have repeatedly requested that the short-stay visa requirement be lifted.
Autoritățile ruse au solicitat în mod repetat ridicarea obligativității vizelor de scurt sejur, însă UE a preferat o abordare graduală, tradusă printr-o listă de pași comuni.
stay (även: candle, icon lamp)
stay (även: chock, guardian angel, prop, support)
stay (även: prop)
volume_up
pop {mask.}
stay (även: prop, support)
volume_up
reazem {neut.}
stay (även: telescope, field glass)

Användningsexempel för "stay" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis enables you to stay on the webpage and it doesn't block parts of the page.
Aceasta vă permite să rămâneți pe pagina Web și nu blochează segmente din pagină.
EnglishSo, from the belly of the Euro beast, I urge the people of Iceland: stay free!
Prin urmare, din burta fiarei euro, îi spun poporului islandez: rămâneţi liberi!
EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Dacă nu vom schimba sistemul, guvernele și nu cetățenii vor deține controlul.
EnglishFinancing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
Finanțarea Fondului social european ar trebui să rămână cel puțin la nivelul actual.
EnglishSee breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
Vedeți actualizări importante și rămâneți la curent cu ceea ce se întâmplă în lume.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Urez delegaţiei numai bine pentru restul vizitei lor în Uniunea Europeană.
EnglishSubmit it to the health insurance authority of the country where you stay.
Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.
EnglishThe Commission simply does not know what it is doing and should stay well clear.
Comisia pur şi simplu nu ştie ce face şi ar trebui să păstreze distanţa.
EnglishWe therefore wish Mr Al-Debaqbasi and his colleagues a fruitful stay with us.
Prin urmare, dorim dlui Al-Debaqbasi şi colegilor săi o şedere fructuoasă.
EnglishWe will never be able to provide the amount of money they need if they stay closed.
Nu vom reuși niciodată să le oferim suma de bani de care au nevoie, dacă rămân închiși.
EnglishHe can ask the Belgian authorities to let his uncle stay for 2 months.
Karim le poate cere autorităţilor belgiene să-i permită şederea timp de 2 luni.
EnglishIt also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course.
De asemenea, transmite în regiune mesajul că suntem pregătiţi să continuăm până la capăt.
EnglishWe should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Ar trebui să ne asigurăm că politicile noastre ajută oamenii să rămână în țările lor natale.
EnglishTracking Protection helps you stay in control of your privacy as you browse the web.
Protecție urmărire vă ajută să controlați confidențialitatea atunci când navigați pe Web.
EnglishThe Mail app can help you stay on top of your email throughout the day.
Aplicația Mail vă poate ajuta să controlați e-mailurile pe parcursul zilei.
EnglishAs an EU national, you have the right to stay in another EU country.
În calitate de cetăţean al UE, aveţi dreptul de a locui într-o altă ţară europeană.
EnglishOne issue that feminism has had an ongoing discussion of is that of the stay-at-home mother.
O chestiune despre care feminismul a tot discutat este aceea a mamei casnice.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Aţi ajunge până la Lună şi majoritatea ar dori să rămâneţi acolo.
EnglishThat way, you stay connected even if you're moving from place to place.
Astfel, rămâneți conectat chiar dacă vă deplasați dintr-un loc în altul.
EnglishGroups have some great features to help members stay organized and up to date.
Grupurile au câteva caracteristici extraordinare care ajută membrii să fie organizați și la zi.