"statute" - Rumänsk översättning

EN

"statute" på rumänska

volume_up
statute {substantiv}
RO

EN statute
volume_up
{substantiv}

statute (även: status)
volume_up
statut {neut.}
the Commission statement on workers' participation in companies with a European Statute.
declaraţia Comisiei privind implicarea lucrătorilor în societăţile cu statut european.
As I have already mentioned, the Commission designed a statute for smaller businesses.
După cum am menţionat deja, Comisia a creat un statut pentru întreprinderile mai mici.
During this period, we have established a Statute for Assistants.
În această perioadă, am elaborat un statut pentru asistenţi.

Synonymer (engelska) till "statute":

statute

Användningsexempel för "statute" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
Astăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
EnglishThis is a regrettable loophole that should be removed from the Rome Statute.
Aceasta este o carenţă regretabilă, ce trebuie eliminată din Statutul de la Roma.
EnglishLet us look now at the nature of the benefits offered to companies by the EPC statute.
Să vorbim acum despre natura beneficiilor oferite societăţilor de statutul SPE.
EnglishParliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlamentul a sprijinit dintotdeauna statutul societăţii private europene.
EnglishI believe their statute will soon be finalised, and this will greatly boost their standing.
Cred că statutul acestora va fi finalizat în curând, ceea ce le va consolida poziția.
EnglishThe statute of the Council of Europe is signed in London, United Kingdom.
La Londra (Regatul Unit) este semnat statutul Consiliului Europei.
EnglishWithin the EU, we have to look again at the statute for a European company.
UE trebuie să analizeze din nou statutul companiilor europene.
EnglishThe International Criminal Court this year saw four countries recognise and ratify the statute.
Anul acesta, patru țări au recunoscut și ratificat statutul Curții Penale Internaționale.
EnglishIn a referendum, Saarland rejects its autonomous statute and decides to join Germany.
Saarland îşi respinge, prin referendum, statutul de regiune autonomă şi decide să se unifice cu Germania.
EnglishIn 2001, Council Regulation No 2157/2001 on the Statute for a European company was adopted.
În 2001, s-a adoptat Regulamentul Consiliului nr. 2157/2001 privind statutul unei societăţi europene.
EnglishThe Member States have not yet been able to agree on the statute for a European private company.
Statele membre nu au reușit să ajungă la un consens asupra statutului societății private europene.
EnglishThe support of Parliament was crucial in securing the revision of the Ombudsman's statute in 2008.
Sprijinul Parlamentului a fost decisiv în asigurarea revizuirii statutului Ombudsmanului în 2008.
EnglishThe Union must insist that Libya ratifies the Rome Statute of the International Criminal Court.
Uniunea trebuie să insiste ca Libia să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale.
EnglishHowever, it would make sense to table a motion to amend the Statute for Members, for example.
Totuși, ar fi rezonabilă prezentarea unei propuneri de modificare a Statutului deputaților, de exemplu.
EnglishHowever, it is very clear that we have to go for universal acceptance of the Statute and of the Court.
Totuşi, este foarte clar că trebuie să susţinem acceptarea universală a Statutului şi a Curţii.
EnglishThe ratification by Bangladesh brought the number of State Parties to the Rome Statute to 111.
Ratificarea de către Bangladesh a ridicat la 111 numărul statelor care sunt părţi la Statutul de la Roma.
EnglishThen you change the statute of the High Representative: he becomes Vice-President of the Commission.
După aceea, veţi schimba statutul Înaltului Reprezentant: acesta va deveni vicepreşedinte al Comisiei.
EnglishWe form some of our constituent members into an alliance of parties but we oppose the single statute.
Formăm unii dintre membrii noștri în spiritul unei alianțe de partide, dar ne opunem statutului unic.
EnglishAll EU Member States have ratified the Rome Statute.
Toate statele membre ale UE au ratificat Statutul de la Roma.
EnglishParliament alone cannot amend the Statute for Members.
Parlamentul singur nu poate modifica Statutul deputaților.