EN shake
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

shake (även: shiver, tremble, tremor)
volume_up
tremur {neut.}
shake (även: shaking)
shake (även: jerk, jog, jolt)
shake (även: commotion, shake-up, shock, shaking)
shake (även: jerk, jog)

2. musik

shake (även: trill)
volume_up
tril {neut.}

Användningsexempel för "shake" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is quite clear that Albania needs an extensive and radical moral shake-up.
Este destul de clar că Albania are nevoie de o reformă morală extensivă şi radicală.
EnglishWithout doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
Fără îndoială, prudența fiscală implică o tulburare în domeniul consumului.
EnglishWell may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
Degeaba daţi din cap, dle Watson: ar fi mai bine dacă v-aţi cere scuze.
EnglishIn my opinion, we should address all issues that shake the democratic world.
După părerea mea, ar trebui să abordăm toate problemele care zdruncină lumea democratică.
EnglishTo restore the minimized windows, shake the open window again.
Pentru a restaura ferestrele minimizate, scuturați din nou fereastra deschisă.
EnglishThe EU should take advantage of that and help the country to shake off this authoritarian regime.
UE ar trebui să profite de ocazie și să ajute țara să scape de acest regim autoritar.
EnglishFor more information, see Minimize windows on the desktop using Shake.
Pentru mai multe informații, consultați Minimizarea ferestrelor pe desktop utilizând scuturarea.
EnglishSome windows, such as open dialog boxes, cannot be minimized using Shake.
Unele ferestre, cum ar fi casetele de dialog deschise, nu pot fi minimizate cu ajutorul scuturării.
EnglishI ask the same of you, Mr Reinfeldt: shake up the Heads of State or Government!
Cer acelaşi lucru de la dumneavoastră, dle Reinfeld: scoateţi-i din amorţeală pe şefii de stat sau de guvern!
EnglishAgain, we have a situation where our citizens can only look on and shake their heads.
Din nou, avem o situație la care cetățenii noștri doar se pot uita și pot da din cap în mod dezaprobator.
EnglishMy group, ladies and gentlemen, is calling for a shake-up.
Grupul meu, doamnelor și domnilor, solicită o restructurare.
EnglishFor the window you want to keep open, drag (or shake) the title bar back and forth quickly.
Pentru fereastra pe care doriți să o mențineți deschisă, glisați (sau scuturați) rapid bara de titlu înainte și înapoi.
EnglishI cannot shake off the impression that the Council is still insufficiently aware of this new circumstance.
Nu pot să renunţ la impresia că Consiliul încă nu este suficient de conştient de această nouă circumstanţă.
EnglishDuring the last plenary session, we gave economic power a positive shake-up to safeguard Europe itself.
În timpul ultimei sesiuni plenare, am transmis puterii economice un impuls pozitiv pentru a apăra Europa însăşi.
EnglishMinimize windows on the desktop using Shake
Minimizarea ferestrelor pe desktop utilizând Scuturarea
EnglishShake again, and the other windows return.
Scuturați din nou și vor reapărea celelalte ferestre.
EnglishYou can use Shake to quickly minimize every open window except the one you're shaking.
Aveți posibilitatea să utilizați funcția de scuturare pentru a minimiza rapid orice fereastră deschisă, cu excepția celei pe care o scuturați.
EnglishMr Zapatero cannot shake the hand of a leader such as Mr Chávez, who is turning Venezuela into a haven for terrorists.
Dl Zapatero nu poate da mâna cu un lider precum dl Chávez, care transformă Venezuela într-un rai al teroriştilor.
EnglishMy first question is this: can we expect a shake-up and the development of a balanced European migration policy?
Prima mea întrebare este aceasta: ne putem aștepta la elaborarea și dezvoltarea unei politici europene echilibrate privind migrația?-
EnglishFor example, Peek, Shake, and background slide shows are not included in Windows 7 Home Basic or Windows 7 Starter.
De exemplu, Peek, Scuturarea și expunerile de diapozitive pentru fundal nu sunt incluse în Windows 7 Home Basic sau Windows 7 Starter.