"self serving" - Rumänsk översättning

EN

"self serving" på rumänska

Se exempelmeningar för "self serving" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "self serving" på rumänska

self substantiv
to serve verb

Användningsexempel för "self serving" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, politics is merely a job when it is self-serving.
Dle preşedinte, politica este doar un loc de muncă atunci când este egocentrică.
EnglishThey are a sensible, level-headed people and can recognise a self-serving argument and spot a racket when they see one.
Sunt oameni sensibili, instruiţi, care ştiu să deosebească un argument valid de vorbe goale.
EnglishThe selectiveness surrounding the countries criticised in this report and the self-serving nature of this debate is clear.
Selectivitatea practicată în raport cu anumite țări, criticată în acest raport, și natura egocentristă a acestei dezbateri sunt evidente.
EnglishThis honesty stands in marked contrast to the disingenuous and self-serving speech delivered by the British Prime Minister in this Chamber yesterday.
Această sinceritate este opusul discursului ipocrit şi egoist rostit ieri de prim-ministrul britanic în această sală.
EnglishI am aware that this report is dealing with general guidelines, but in its current state it seems to me to be all but useless and merely self-serving.
Sunt conștient de faptul că acest raport abordează orientări generale, însă în starea sa actuală mi se pare că este inutil și-și servește doar interesul propriu.
EnglishWe are not taken in: the 'development' referred to is a front for the self-serving motivations which have dominated this dismantling of the Lomé agreements.
Dar nu ne lăsăm păcăliţi: "dezvoltarea” la care se face referire serveşte drept faţadă pentru motivaţii mercantile care au dominat dezmembrarea acordurilor Lomé.
EnglishThe arguments for protectionism and monopolies in the gambling sector are self-serving; more control and then more money for national governments.
Argumentele în favoarea protecţionismului şi monopolurilor în sectorul jocurilor de noroc sunt în interes propriu; mai mult control şi ulterior mai mulţi bani pentru guvernele naţionale.
EnglishThe US model, when it deals with human rights, is essentially selective and completely self-serving because, in truth, the US model is first and foremost about active bilateralism.
În ceea ce privește drepturile omului, modelul american este eminamente selectiv și egoist deoarece, în realitate, acesta se bazează întâi de toate pe bilateralismul activ.
EnglishThis report has an undeniable flaw: it includes agricultural policy in the self-serving logic of the pursuit of maximum profit, which is the opposite of the notion we have of agricultural policy.
Acest raport are un defect incontestabil: include politica agricolă în logica autosuficientă de urmărire a profitului maxim, idee opusă conceptului nostru de politică agricolă.

Lär dig andra ord

English
  • self serving

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.