"self employment" - Rumänsk översättning

EN

"self employment" på rumänska

Se exempelmeningar för "self employment" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "self employment" på rumänska

self substantiv
employment substantiv
to employ verb

Användningsexempel för "self employment" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe fund is also intended to promote entrepreneurship and self-employment.
Fondul vizează în acelaşi timp promovarea spiritului antreprenorial şi a activităţilor independente.
EnglishThe path to self-employment often goes in stages.
Calea spre liber profesionism presupune adesea parcurgerea mai multor etape.
EnglishAround 30% of all those in self-employment in the EU are women.
Aproximativ 30 % din totalul persoanelor care desfăşoară o activitate independentă în UE sunt femei.
EnglishSelf-employment remains a minority form of employment in Europe, accounting for 16% of the working population.
Activitatea independentă rămâne o formă minoră de ocupare a forţei de muncă în Europa, reprezentând 16% din populaţia activă.
EnglishFor this is the best way to encourage self-employment, and rates of self-employment are still too low today.
Pentru că aceasta este cea mai bună metodă de a încuraja auto-angajarea, iar nivelul de auto-angajare este încă scăzut în prezent.
EnglishThis pilot project addresses early childhood education, self-employment through micro credits and public awareness.
Acest proiect pilot se adresează educaţiei încă din frageda copilărie, activităţilor independente prin microcredite şi conştiinţei publice.
EnglishIt gives women in particular completely new opportunities in the area of self-employment in small and medium-sized enterprises.
Raportul oferă în special femeilor posibilităţi complet noi în domeniul activităţilor independente în întreprinderile mici şi mijlocii.
EnglishI am pleased that the proposal covers all those in self-employment and is not limited in scope to those engaged in farming.
Îmi pare bine că propunerea se referă la toate persoanele care desfăşoară activităţi independente şi nu se limitează la cele din sectorul agricol.
EnglishThe pilot project used participants who are self-employed or who want to go self-employed, and they were supported for a year along the path to self-employment.
Proiectul-pilot a utilizat participanţi care sunt sau doresc să fie liber-profesionişti şi i-a susţinut pentru o perioadă de un an.
English. - Madam President, today we have made progress in the fight against poverty and for the promotion of female self-employment.
membru al Comisiei. - Dnă preşedintă, astăzi am făcut progrese în combaterea sărăciei şi în promovarea activităţilor independente pentru femei.
EnglishAs we know, self-employment represents an opportunity, but also a risk - particularly as regards the level of income, which often fluctuates.
După cum ştim, activităţile independente reprezintă o oportunitate, dar şi un risc, în special în privinţa nivelului venitului, care de multe ori fluctuează.
EnglishMicro-financing has proven highly successful in numerous countries in promoting social and economic integration by supporting self-employment.
Microcreditele s-au dovedit a avea un succes enorm în numeroase ţări pentru promovarea integrării economice şi sociale, prin susţinerea lucrătorilor independenţi.
EnglishI welcome the fact that this report takes a further step towards realising the principle of equal treatment of men and women, including in the area of self-employment.
Salut faptul că acest raport avansează în domeniul principiului tratamentului egal pentru bărbaţi şi femei, inclusiv în domeniul activităţilor independente.
EnglishI have studied Ms Lulling's amendments and feel that she has made a valiant effort to improve what was originally a heavy-handed report on self-employment.
Am studiat amendamentele dnei Lulling şi consider că a depus un efort susţinut pentru a îmbunătăţi ceea ce era iniţial un raport greoi privind activităţile independente.
EnglishThis new directive is a major step towards equality and represents an important reduction in risk for men and women who take on the challenge of self-employment.
Noua directivă este un pas major în direcţia egalităţii şi reprezintă o reducere considerabilă a riscului pentru bărbaţii şi femeile care acceptă provocarea activităţilor independente.
EnglishThere are no binding wage floors in many areas, the monitoring of undeclared work is inadequate and we have fictive self-employment as a common way of circumventing labour law.
În multe domenii nu există salarii minime obligatorii, monitorizarea muncii nedeclarate nu este adecvată și munca independentă fictivă este o modalitate frecventă de a eluda dreptul muncii.
EnglishIn the current context of economic crisis and rising unemployment it is important to foster the growth of self-employment, as well as the creation and development of micro-enterprises.
În contextul actual al crizei economice şi al creşterii şomajului, este important să încurajăm sporirea activităţilor independente, precum şi crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi.

Lär dig andra ord

English
  • self employment

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.