"RSS" - Rumänsk översättning

EN

"RSS" på rumänska

Se exempelmeningar för "RSS" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "RSS" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishRead more about this theme, which receives new images through an RSS feed.
Citiți mai multe despre această temă, care primește imagini noi printr-un flux RSS.
EnglishDynamic themes add new backgrounds automatically to your desktop through an RSS feed.
Temele dinamice adaugă automat noi fundaluri la desktop, prin intermediul unui flux RSS.
EnglishRSS feeds provide frequently updated content published by a website.
Fluxurile RSS furnizează un conținut actualizat frecvent publicat pe un site Web.
EnglishBefore you get started, make sure you have the URL for the RSS feed you want to add.
Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți URL-ul fluxului RSS pe care doriți să îl adăugați.
EnglishIt also offers game updates, statistics, rating information, RSS feeds, and more.
El mai oferă actualizări de joc, statistici, informații de evaluare, fluxuri RSS și multe altele.
EnglishBelow you will find an RSS feed for each of the site’s 32 subject areas:
Mai jos găsiţi un feed RSS pentru fiecare dintre cele 32 de domenii tematice ale site-ului:
EnglishTry deleting the RSS theme and feed and then re-downloading it.
Încercați să ștergeți tema și fluxul RSS și apoi să le descărcați din nou.
EnglishUnder General Settings, select the Sync RSS Feeds to the Common Feed List check box.
Sub Setări generale, bifaţi caseta de selectare Sincronizare fluxuri RSS la Lista de fluxuri comune.
EnglishFeeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
Fluxurile, denumite și fluxuri RSS, includ conținut actualizat frecvent publicat pe un site Web.
EnglishFor more information on feeds, see Using RSS feeds.
Pentru mai multe informații despre fluxuri, consultați Utilizarea fluxurilor RSS.
EnglishThese notifications can be delivered to your Microsoft Office Outlook 2007 RSS Feeds folders.
Aceste notificări pot fi livrate în folderele pentru fluxuri RSS din Microsoft Office Outlook 2007.
EnglishFor more information on feeds, see Using feeds (RSS).
Pentru informații suplimentare despre fluxuri, consultați Utilizarea fluxurilor (RSS).
EnglishHere are answers to some common questions about feeds (RSS).
Iată răspunsuri la câteva întrebări generale despre fluxuri (RSS).
EnglishHere are answers to some common questions about RSS feeds.
Iată răspunsuri la câteva întrebări generale despre fluxurile RSS.
EnglishFor more information on feeds, see Using feeds (RSS) and Discover a feed.
Pentru informații suplimentare despre fluxuri, consultați Utilizarea fluxurilor (RSS) și Descoperirea unui flux.
EnglishIf the RSS theme has stopped updating, try deleting the theme and feed, and then re-downloading.
Dacă tema RSS nu se mai actualizează, încercați să ștergeți tema și fluxul, apoi să descărcați din nou.
EnglishInternet Explorer supports RSS 0.91, 1.0, and 2.0, and ATOM .3,
Internet Explorer acceptă RSS 0.91, 1.0 și 2.0 și ATOM.3,
EnglishType the web address for the RSS feed, and then click OK.
Tastați adresa Web pentru fluxul RSS, apoi faceți clic pe OK.
EnglishGo back to the Themes page and re-download the RSS theme.
Mergeți înapoi la pagina Teme și descărcați din nou tema RSS.
EnglishTo view the feed, click the RSS feed under Your feeds.
Pentru a vedea fluxul, faceți clic pe fluxul RSS sub Fluxuri.

Lär dig andra ord

English
  • RSS

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.