"to represent" - Rumänsk översättning

EN

"to represent" på rumänska

EN to represent
volume_up
[represented|represented] {verb}

to represent (även: to signify, to stand for, to be to mean)
volume_up
a reprezenta {vb} [bild.]
The selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
Selectarea embrionilor ar reprezenta o fisură în frontul principiilor etice.
I hope that the forthcoming EU-US summit will represent a step towards this goal.
Sper că viitorul Summit UE-SUA va reprezenta un pas către acest obiectiv.
Industrial strategy and policy can no longer represent taboo notions in Brussels.
Strategia şi politica industriale nu mai pot reprezenta noţiuni interzise la Bruxelles.
to represent (även: to be represented, to give, to plot)
The selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
Selectarea embrionilor ar reprezenta o fisură în frontul principiilor etice.
I hope that the forthcoming EU-US summit will represent a step towards this goal.
Sper că viitorul Summit UE-SUA va reprezenta un pas către acest obiectiv.
Industrial strategy and policy can no longer represent taboo notions in Brussels.
Strategia şi politica industriale nu mai pot reprezenta noţiuni interzise la Bruxelles.
to represent
volume_up
a constitui {vb} (a reprezenta)
After all, if you were putting out a football team to represent you, you would not select them en bloc.
La urma urmei, dacă ai constitui o echipă de fotbal care să te reprezinte, nu ai selecta jucătorii în bloc.
Is creating another level of supervision called ESMA going to represent an improvement compared with existing supervisory authorities?
Va constitui crearea unui alt nivel de supraveghere numit AEVMP o îmbunătățire față de autoritățile de supraveghere existente?
Proper Security Council representation for the world's biggest democracy would represent a big step in the right direction.
O reprezentare corespunzătoare în Consiliul de Securitate pentru cea mai mare democraţie a lumii ar constitui un mare pas spre direcţia corectă.
Kathalijne Buitenweg cannot be here, but I will represent her views.
Kathalijne Buitenweg nu poate fi aici, însă voi prezenta eu punctele sale de vedere.
The authorities must be able to prove they represent a genuine, present and sufficiently serious threat.
Autorităţile trebuie să aducă dovezi că aceştia reprezintă o ameninţare reală, prezentă şi suficient de gravă.
It is my belief that this directive represents a step in the right direction.
Consider că prezenta directivă reprezintă un pas în direcţia bună.
The report received my vote because allowing individual citizens to play a part in shaping society represents a positive step.
Raportul a primit votul meu deoarece împuternicirea cetățenilor individuali pentru a juca un rol în modelarea societății reprezintă un pas pozitiv.
The reports by Mr Maňka and Mr Surján represent the only opportunity that Parliament will get to express its opinion on the budget.
Rapoartele elaborate de domnii Maňka şi Surján reprezintă singura posibilitate pe care o va avea Parlamentul pentru a-şi exprima opinia cu privire la buget.
However, the Commission has concerns following the decision of the Constitutional Court to close the pro-Kurdish party represented in Parliament, the DTP.
Cu toate acestea, Comisia îşi exprimă îngrijorarea faţă de decizia Curţii Constituţionale de a desfiinţa partidul procurd reprezentat în parlament, şi anume DTP.
How can we speak of choice when the opposition parties are not allowed to speak, when they cannot express themselves freely or accurately represent whole populations?
Cum putem vorbi despre opțiune atunci când partidelor de opoziție nu li se permite să vorbească, când nu se pot exprima liber ori nu pot reprezenta întreaga populație în mod corespunzător?
to represent (även: to symbolize)
volume_up
a simboliza {tran. vb}

Användningsexempel för "to represent" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese not only represent the foundation of society but also the key to its future.
Acestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Acordurile comerciale cu statele sud-americane reprezintă o evoluție pozitivă.
EnglishI urge them to represent the interests of their community and not of themselves.
Îi îndemn să reprezinte interesele comunităţii lor şi nu interesele proprii.
EnglishI live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Locuiesc în Irlanda, reprezint Dublinul, care se află pe coasta de est a Irlandei.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Dacă acest amendament este aprobat, acest lucru va fi un pas înapoi pentru democraţie.
EnglishThe selection of embryos would represent an opening of the ethical floodgates.
Selectarea embrionilor ar reprezenta o fisură în frontul principiilor etice.
EnglishThe draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change.
Proiectele de modificare a legislației Ugandei reprezintă chiar o schimbare radicală.
EnglishI hope that the forthcoming EU-US summit will represent a step towards this goal.
Sper că viitorul Summit UE-SUA va reprezenta un pas către acest obiectiv.
EnglishWomen represent 42% of agricultural workers in all countries of the European Union.
Femeile reprezintă 42 % dintre lucrătorii agricoli din toate țările Uniunii Europene.
EnglishThe tar sands represent just one example of incredible environmental destruction.
Nisipurile bituminoase reprezintă doar un exemplu de distrugere a mediului incredibilă.
EnglishYou are supposed to represent them and they deserve to know what you have planned.
Ar trebui să îi reprezentați, iar ei au dreptul să știe ce ați planificat.
EnglishIndustrial strategy and policy can no longer represent taboo notions in Brussels.
Strategia şi politica industriale nu mai pot reprezenta noţiuni interzise la Bruxelles.
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Eforturile guvernului împotriva talibanilor pakistanezi reprezintă o mişcare importantă.
EnglishI would like to address a last word to those populations whom you represent.
Doresc să le adresez o ultimă rugăminte popoarelor pe care le reprezentaţi.
EnglishThese are the icons that represent the Recycle Bin in its two different states:
Acestea sunt pictogramele care reprezintă Coșul de reciclare în cele două stări ale sale:
EnglishThe new unity government should truly represent the wishes of Tunisian society.
Noul guvern de uniune ar trebui să reprezinte cu adevărat dorințele societății tunisiene.
EnglishIf we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.
Dacă nu reuşim acest lucru, îi dezamăgim pe cei care ne-au trimis aici să îi reprezentăm.
EnglishI represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Reprezint oraşul München, iar sediul Congresului mondial al uigurilor se află la München.
EnglishSo what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
Aşadar, ce interese naţionale vor reprezenta aceste ambasade şi aceşti noi diplomaţi ai UE?