"removable media" - Rumänsk översättning

EN

"removable media" på rumänska

Se exempelmeningar för "removable media" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "removable media" på rumänska

removable adjektiv
medium substantiv
medium adjektiv

Användningsexempel för "removable media" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPlug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Conectați sau introduceți suportul amovibil pe care îl utilizați pentru stocarea certificatului.
EnglishInsert the removable media that contains your recovery certificate.
Introduceți suportul amovibil care conține certificatul de recuperare.
EnglishOn removable media, such as a USB flash drive, SD card, microSD card, CD or DVD
Pe un suport amovibil cum ar fi o unitate flash pentru USB, o cartelă SD, o cartelă microSD, un CD sau un DVD
EnglishPaste the contacts to a network share or removable media, or burn them to a disc.
Lipiți persoanele de contact la o partajare de rețea sau la un suport amovibil sau inscripționați-le pe un disc.
EnglishWhen prompted to insert the removable media, click OK.
Când vi se solicită să inserați suportul amovibil, faceți clic pe OK.
EnglishYou can also use a CD, DVD, or other removable media.
De asemenea, puteți utiliza un CD, un DVD sau un alt suport amovibil.
EnglishTo complete these steps, you'll need removable media (a USB flash drive or floppy disk).
Pentru a termina acești pași, aveți nevoie de un suport amovibil, (o unitate flash pentru USB sau o dischetă).
EnglishClick Reset password, and then insert your password reset disk (or other removable media).
Faceți clic pe Reinițializare parolă, apoi introduceți discul (sau alt suport amovibil) de reinițializare a parolei.
EnglishTo complete these steps, you'll need removable media such as a USB flash drive or floppy disk.
Pentru a termina acești pași, aveți nevoie de un suport amovibil, cum ar fi o unitate flash pentru USB sau un CD.
EnglishThe Player doesn't automatically add a file that you play from removable media, such as a CD or DVD.
Playerul nu adaugă automat un fișier pe care îl redați din unități media amovibile, cum ar fi un CD sau DVD.
EnglishWe recommend storing your recovery certificate on removable media such as a CD or USB flash drive.
Recomandăm stocarea certificatului de recuperare pe un suport amovibil, cum ar fi un CD sau o unitate flash USB.
EnglishSelect the removable media, and then click Next.
Selectați suportul amovibil, apoi faceți clic pe Următorul.
EnglishOn removable media (such as a CD or DVD), or a network-attached storage (NAS) device
Da, atât timp cât locația de rețea este indexată sau folderul a fost făcut disponibil offline. (A se vedea întrebarea următoare.)
EnglishWe recommend that you export certificates to removable media, such as a floppy disk or USB flash drive.
Vă recomandăm să exportați certificate pe suporturi amovibile, de exemplu pe dischete sau pe unități flash pentru USB.
EnglishOn removable media (such as a CD or DVD)
Pe un suport media amovibil (cum ar fi un CD sau DVD)
EnglishBefore starting, make sure that the removable media that your backup is stored on is available, if applicable.
Înainte de a începe, asigurați-vă că este disponibil suportul amovibil pe care este stocată copia de rezervă, dacă este cazul.
EnglishMake sure that the removable media device is correctly connected to the computer, and then try to upload the file again.
Asigurați-vă că dispozitivul amovibil este conectat corect la computer, apoi încercați din nou să încărcați fișierul.
EnglishMake sure that the removable media device is correctly connected to the computer, and then try to add the file again.
Asigurați-vă că dispozitivul media amovibil este conectat corect la computer, apoi încercați din nou să adăugați fișierul.
EnglishIt can also infect your computer when you install some programs using a CD, DVD, or other removable media.
De asemenea, pot să vă infecteze computerul în momentul în care instalați unele programe utilizând un CD, DVD sau un alt suport amovibil.
EnglishIf the file is on a removable media device, such as a CD or a USB flash drive, the file might not be available.
Dacă fișierul se află pe un dispozitiv amovibil, cum ar fi un CD sau o unitate flash USB, este posibil ca fișierul să nu fie disponibil.

Lär dig andra ord

English
  • removable media

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.