"remedy" - Rumänsk översättning

EN

"remedy" på rumänska

volume_up
remedy {substantiv}

EN remedy
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

remedy
volume_up
remediu {neut.}
It is the best remedy against extremism.
Este cel mai bun remediu împotriva extremismului.
A minimum income for citizens is a remedy, not a solution.
Un venit minim pentru cetățeni este un remediu, nu o soluție.
I believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Cred că nu putem adopta o poziţie negativă sau pozitivă a priori cu privire la orice remediu.
remedy (även: cure)
volume_up
leac {neut.}
remedy (även: cure-all, panacea, catholicon, heal-all)
volume_up
panaceu {neut.}

2. "for"

remedy (även: cure)
volume_up
remediu {neut.} (împotriva)
It is the best remedy against extremism.
Este cel mai bun remediu împotriva extremismului.
A minimum income for citizens is a remedy, not a solution.
Un venit minim pentru cetățeni este un remediu, nu o soluție.
I believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Cred că nu putem adopta o poziţie negativă sau pozitivă a priori cu privire la orice remediu.

3. medicinvetenskap

remedy
volume_up
remediu {neut.}
It is the best remedy against extremism.
Este cel mai bun remediu împotriva extremismului.
A minimum income for citizens is a remedy, not a solution.
Un venit minim pentru cetățeni este un remediu, nu o soluție.
I believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Cred că nu putem adopta o poziţie negativă sau pozitivă a priori cu privire la orice remediu.

4. juridik

remedy
remedy
remedy
remedy

Synonymer (engelska) till "remedy":

remedy

Användningsexempel för "remedy" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPerhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Poate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat.
EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Prin urmare, îndemn Întreprinderea comună să remedieze rapid această deficiență gravă.
EnglishFor this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Din acest motiv, solicit Comisiei să remedieze această situaţie neregulamentară.
EnglishWith the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
Vom putea remedia acest lucru odată cu înfiinţarea noilor organisme europene de supraveghere.
EnglishLast but not least, legal remedy can now be utilised for the first time.
În cele din urmă, căile de atac se pot folosi acum pentru prima oară.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Cu toate acestea, democraţii din Ungaria nu se aşteaptă ca soluţia să provină din afara graniţelor.
EnglishEssentially, social responsibility has three components - protect, respect and remedy.
Primordial, responsabilitatea socială are trei componente - protecţia, respectul şi măsurile corective.
EnglishIt is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.
Este necesar să se identifice unde și ce anume putem îmbunătăți și să se remedieze aceste diferențe.
EnglishHowever, there are a number of shortcomings which Iceland needs to remedy by the time it joins.
Totuşi, există mai multe carenţe pe care Islanda trebuie să le acopere până la momentul aderării.
EnglishThis repeated failure to address these deficiencies and successfully remedy them is unacceptable.
Acest eșec repetat de a aborda aceste deficiențe și de a le remedia cu succes este inacceptabil.
EnglishI hope that the new RAPEX system will help remedy this.
Sper că noul sistem RAPEX va contribui la remedierea acestei probleme.
EnglishThis remedy will be no more effective tomorrow than it was yesterday.
Remediul nu va fi mâine mai eficient decât a fost ieri.
EnglishWe will soon be discussing how we can remedy this situation.
În curând vom discuta despre cum putem remedia această situaţie.
EnglishI believe that there is time to remedy this omission, as I see it.
Consider că este timp pentru remedierea acestei omisiuni, căci eu cred că este vorba despre o omisiune.
EnglishSuch operators are obliged to remedy the damage caused to protected species and natural habitats.
Astfel de operatori sunt obligați să remedieze daunele provocate speciilor protejate și habitatelor naturale.
EnglishIn this way we will remedy the low rate of ratification of many conventions in the field of maritime labour.
În acest mod vom remedia rata scăzută de ratificare a multor convenţii în domeniul muncii maritime.
EnglishHow does the Commission intend to remedy this situation?
Cum intenționează Comisia să remedieze această situație?
EnglishWe cannot emphasise enough that energy efficiency may remedy all problems concerning energy policy.
Nu putem accentua suficient faptul că eficienţa energetică poate remedia toate problemele privind politica energetică.
EnglishThis is what the citizens' initiative will remedy.
Iată ce va remedia inițiativa cetățenilor.
EnglishI thank the Commissioner that these problems have, in part, been remedied, while some of them await remedy.
Îi mulţumesc comisarului pentru că unele dintre aceste probleme au fost rezolvate, în timp ce altele aşteaptă o rezolvare.