"RELEX" - Rumänsk översättning

EN

"RELEX" på rumänska

Se exempelmeningar för "RELEX" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "RELEX" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn the past years, our committee had a debate on this with DG RELEX.
În ultimii ani, comisia noastră a purtat o dezbatere în această privință cu DG RELEX.
EnglishThe main partner of the rapporteur was DG RELEX, whose main mandate is the promotion of EU interests in the rest of the world.
Partenerul principal al raportorului a fost DG RELEX, al cărui principal mandat este promovarea intereselor UE în restul lumii.
EnglishThe current representation does not meet this requirement if, for example, we consider Directorate-General RELEX or the Commission Delegations outside the EU.
Actuala reprezentare nu satisface această cerinţă, dacă ar fi să ne gândim la Direcţia Generală RELEX, sau la delegaţiile Comisiei din afara UE.
EnglishA number of new EU Member States, particularly the last two which joined in the last wave of enlargement, are under-represented on the foreign relations side within DG RELEX.
O serie de noi state UE, cu precădere ultimele două ale ultimului val de extindere, sunt subreprezentate pe partea de relații externe în cadrul DG Relex.

Lär dig andra ord

English
  • RELEX

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.