"Recently Added" - Rumänsk översättning

EN

"Recently Added" på rumänska

Se exempelmeningar för "Recently Added" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "Recently Added" på rumänska

recently adverb
recent adjektiv
added adjektiv
Romanian
added verb
Romanian
to add verb
ad substantiv

Användningsexempel för "Recently Added" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSwitch to the first view in a media category after Recently Added (such as Artist in Music)
Comutarea la prima vizualizare dintr-o categorie media după Adăugate recent (cum ar fi Artist din Muzică)
EnglishSwitch to the second view in a media category after Recently Added (such as Album in Music)
Comutarea la a doua vizualizare dintr-o categorie media după Adăugate recent (cum ar fi Album din Muzică)
EnglishSwitch to the third view in a media category after Recently Added (such as Songs in Music)
Comutarea la a treia vizualizare dintr-o categorie media după Adăugate recent (cum ar fi Melodii din Muzică)
EnglishIf this view is not displayed, it means that no files have been recently added to that category.
Dacă această vizualizare nu este afișată, înseamnă că în categoria respectivă nu a fost adăugat recent niciun fișier.
EnglishIf your computer fails to start, the hardware accessory you most recently added is causing a problem.
În cazul în care computerul nu reușește să pornească, accesoriul de hardware cel mai recent adăugat provoacă o problemă.
EnglishIn the Navigation pane, click Recently Added.
În panoul Navigare, faceți clic pe Adăugat recent.
EnglishFiles that were added to the library in the last 30 days are displayed in a Recently Added view in the library.
Fișierele adăugate la bibliotecă în ultimele 30 de zile sunt afișate în vizualizarea Adăugat recent din bibliotecă.
EnglishBy default, home page tabs are ordered chronologically, with the most recently added webpage being the first tab.
În mod implicit, filele din pagina de pornire sunt ordonate cronologic, prima filă fiind pagina Web adăugată cel mai recent.
EnglishIf you have recently added a new hardware accessory, turn your computer off, remove the accessory, and restart your computer.
Dacă ați adăugat de curând un accesoriu nou de hardware, închideți computerul, eliminați accesoriul și reporniți computerul.
EnglishThe Malaysian Government has recently added yet more crimes to the list of those punishable by caning, and the punishment is meted out for as many as 66 different misdemeanours.
Guvernul malaysian a adăugat recent mai multe infracțiuni pe lista infracțiunilor pedepsite prin flagelare, această pedeapsă fiind executată pentru 66 de infracțiuni diferite.

Lär dig andra ord

English
  • Recently Added

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.