"really hard" - Rumänsk översättning

EN

"really hard" på rumänska

Se exempelmeningar för "really hard" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "really hard" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr Turmes, I really am trying hard to remain calm and objective here.
Dle Turmes, eu chiar încerc din răsputeri să rămân calm și obiectiv.
EnglishI can assure this House that we have really tried very hard.
Pot asigura acest Parlament că ne-am străduit foarte mult.
EnglishWe do understand the importance of this directive and we have been working really, really hard to get it into place.
Înţelegem importanţa acestei directive şi am depus multe, foarte multe eforturi pentru elaborarea acesteia.
EnglishIt is really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea needs there to be an EU policy on the Arctic.
Este într-adevăr destul de greu să înţelegem de ce o ţară din Marea Egee dorește să existe o politică UE privind regiunea arctică.
EnglishI also would like to thank Mrs Niebler who worked really hard to let us come to this report in a very limited amount of time.
De asemenea, doresc să îi mulţumesc doamnei Niebler, care a depus eforturi pentru a ne permite elaborarea acestui raport într-un timp atât de scurt.
EnglishI have worked really hard in the course of this year to change that, not least on the ground, and I will say more about that in a moment.
În ultimul an am depus eforturi majore pentru a schimba această percepție, inclusiv pe teren, și voi reveni asupra acestui lucru imediat.
EnglishI really do find it hard that Parliament would vote down an amendment not to fund coercive abortion, not to fund infanticide.
Mi se pare într-adevăr greu de crezut că Parlamentul ar vota împotriva unui amendament împotriva finanțării avorturilor coercitive și a infanticidului.
EnglishThe presidency has really worked very hard and I would like to congratulate the presidency for always taking the lead, with the full support of the Commission.
Președinția a lucrat foarte intens și aș dori să felicit președinția pentru preluarea conducerii, cu ajutorul deplin al Comisiei.
Englishto try really hard
Englishto try really hard

Lär dig andra ord

English
  • really hard

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.