"Reallocation" - Rumänsk översättning

EN

"Reallocation" på rumänska

Se exempelmeningar för "Reallocation" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "Reallocation" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSubject: Reallocation of financial resources in the regional and cohesion funds
Subiect: Realocarea unor resurse financiare din fondurile regionale și de coeziune
EnglishAs far as reallocation from third countries is concerned, we are making small steps, but we are progressing.
În ceea ce priveşte realocarea din țări terţe, avansăm cu pași mici, însă progresăm.
EnglishOnly Italy has asked us for a reallocation and we approved it.
Statele membre pot realoca finanțarea. Fiecare stat o poate face.
EnglishMoreover, this reallocation has no rational basis.
Mai mult, această realocare nu are nicio bază rațională.
EnglishHowever, I do not think that the Progress programme should be jeopardised by the reallocation of funds to the microfinance facility.
Cu toate acestea, nu consider că programul Progress ar trebui periclitat prin realocarea de fonduri către instrumentul de microfinanţare.
EnglishDoes the Commission intend to draw up a European reallocation programme between countries and how does it plan to build upon and apply this clause?
Intenţionează Comisia să elaboreze un program european de realocare între ţări şi cum intenţionează să dezvolte şi să aplice această clauză?
EnglishWhilst it mainly concerned the reallocation of existing funds, it would involve subsidy, by use of the Flexibility Instrument.
Deşi se referea în principal la realocarea fondurilor existente, acest raport ar implica şi alocarea de subvenţii prin intermediul instrumentului de flexibilitate.
EnglishThe Commission also finds that the reallocation of unused quotas is a management matter that should be dealt with in the context of the CFP reform.
Comisia constată, de asemenea, că realocarea cotelor neutilizate este o chestiune de gestionare care ar trebui tratată în contextul reformei PCP.
EnglishI refer to the transportation and reallocation of refugees both from third countries in Europe and to the so-called internal 'reallocation' of refugees.
Mă refer la transportarea și realocarea refugiaților, atât din țări terțe în Europa, cât și la așa-numita "realocare” internă a refugiaților.
EnglishAs financial transactions are so mobile and financial markets so competitive, the risk of reallocation of activities to other markets appears to be very high.
Întrucât tranzacţiile financiare sunt atât de mobile, iar pieţele financiare sunt atât de competitive, riscul realocării activităţilor către alte pieţe pare să fie foarte ridicat.
EnglishIn this context, the Abruzzo operative programme could involve a reallocation of structural fund resources earmarked for other Italian regions that are now more competitive.
În acest context, programul operativ Abruzzo ar putea implica o realocare a resurselor fondurilor structurale pentru alte regiuni italiene care sunt acum mai competitive.

Lär dig andra ord

English
  • Reallocation

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.