"rather more" - Rumänsk översättning

EN

"rather more" på rumänska

Se exempelmeningar för "rather more" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "rather more" på rumänska

rather adverb
rather konjunktion
more adverb
Romanian
many adverb
Romanian
many pronomen
Romanian
many konjunktion
Romanian

Användningsexempel för "rather more" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
În această situaţie de criză, este mai bine să facem mai multe decât să aşteptăm.
EnglishI have become rather more familiar with West Flemish politics in recent years.
M-am familiarizat mai mult cu politica flamandă occidentală în ultimii ani.
EnglishWe need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.
Problema trebuie tratată cu mai multă rapiditate și avem nevoie de controale riguroase.
EnglishWe rather support a more secure society with broad democratic rights and freedoms.
Mai degrabă, susţinem o societate mai sigură cu drepturi şi libertăţi democratice mai extinse.
EnglishThere are certain points I should like to discuss in rather more detail.
Există câteva puncte pe care aş dori să le discut mai în detaliu.
EnglishI would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
Aș numi-o și mai dur: "O mână o spală pe cealaltă”.
EnglishIn these areas, however, energy saving methods will be rather more difficult and more complicated.
În aceste domenii, însă, metodele de economisire a energiei vor fi mai dificile şi mai complicate.
EnglishThere were moments when we had some hope - rather more at the beginning - but hope has now faded away.
Au existat momente când am avut ceva speranţe - mai degrabă la început - însă acum speranţele se sting.
EnglishI hope that the Commission will take a rather more determined position than the one shown here by the Commissioner.
Sper că va fi adoptată de Comisie o poziţie mult mai hotărâtă decât cea arătată aici de comisar.
EnglishShow me the evidence of where it has actually saved citizens money rather than costing them more.
Dovediţi-mi cazurile în care acesta a economisit, de fapt, banii cetăţenilor, în loc să îi coste pe aceştia mai mult.
EnglishIt is evidently a much talked about issue, yet we have to understand that the actual problem is rather more complex.
Acest aspect este dezbătut foarte intens, însă trebuie să înţelegem că problema reală este mult mai complexă.
EnglishThere is something rather more serious than that.
Există ceva mai important decât aceasta.
EnglishAn intergovernmental step might represent progress, but we would rather move more quickly in an intergovernmental stride.
Un pas interguvernamental poate reprezenta un progres, dar mai degrabă am înainta mai rapid cu paşi interguvernamentali uriaşi.
EnglishI should like to ask the President of the European Council to show the Dutch language rather more respect than he has done up to now.
Aş dori să solicit preşedintelui Consiliului European să acorde limbii olandeze mai mult respect decât i-a acordat până acum.
EnglishLet us rather talk about more practical relations and clearer contacts between the Commission, Council and European Parliament.
Haideţi mai bine să vorbim despre relaţii mai practice şi despre contacte mai clare între Comisie, Consiliu şi Parlamentul European.
EnglishAnd if the 'rotating Presidency' steps back in to restore the balance, we end up with more bureaucracy, rather than less bureaucracy.
Iar dacă "Preşedinţia rotativă” va interveni pentru a reface echilibrul, atunci ne vom trezi cu mai multă birocraţie, în loc de mai puţină.
EnglishThe fact that the compliance procedure has been made more flexible rather than being abandoned is also a positive development.
Faptul că procedura de conformitate a fost modificată pentru a fi mai flexibilă în loc să fie abandonată reprezintă, de asemenea, o evoluţie favorabilă.
EnglishEvidently, export restrictions and bans should be avoided and the way forward is more rather than less trade liberalisation.
Evident, restricţiile la export şi interdicţiile trebuie evitate, iar calea de urmat este cea a liberalizării mai accentuate şi nu mai reduse a comerţului.
EnglishThe advantage of the Treaty of Lisbon is that it gives Member States rather more say and national parliaments more influence.
Avantajul Tratatului de la Lisabona este acela că oferă o mai mare posibilitate de exprimare statelor membre şi mai multă influenţă parlamentelor naţionale.
EnglishIn my opinion, a number of questions have not yet been answered fully, and so I should like rather more explanation of several points.
După părerea mea, o serie de întrebări nu au primit încă un răspuns complet şi, prin urmare, aş dori o explicare mai cuprinzătoare a anumitor puncte.

Lär dig andra ord

English
  • rather more

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.