"Rangel" - Rumänsk översättning

EN

"Rangel" på rumänska

Se exempelmeningar för "Rangel" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "Rangel" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI welcome the adoption of this report and the excellent work accomplished by the rapporteur, Mr Rangel.
Salut adoptarea acestui raport și munca admirabilă depusă de raportor, dlui Rangel.
English. - I abstained in the votes on the Rangel reports and.
în scris. - M-am abținut de la votarea rapoartelor Rangel și.
EnglishFirstly, Mr Rangel, thank you for your greetings.
În primul rând, dle Rangel, vă mulţumesc pentru felicitările adresate.
EnglishMr Rangel is proposing very important amendments to the Rules of Procedure of the European Parliament.
Dl Rangel propune amendamente foarte importante la Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
English. - I voted in favour of the Rangel reports and.
în scris. - Am votat pentru rapoartele Rangel și.
English. - I voted in favour of the Rangel report.
în scris. - Am votat pentru raportul Rangel.
EnglishI voted in favour of the report by Mr Rangel.
Am votat în favoarea raportului dlui Rangel.
EnglishI fully agree with Mr Rangel's report.
Sunt întru totul de acord cu raportul dlui Rangel.
EnglishMr Rangel, I have a question for you.
Dle Rangel, doresc să vă adresez o întrebare.
EnglishIt has to be done for a very basic reason, which Mr Rangel and Mr Šefčovič have already stated: because we want to be efficient.
Trebuie să se întâmple aşa dintr-un motiv important, de bază, pe care dnii Rangel şi Šefčovič l-au menţionat deja: pentru că vrem să fim eficienţi.
EnglishI would like, above all, to congratulate the rapporteur, Mr Rangel, and also Mr Lehne, who negotiated on our behalf with the European Commission.
În mod special, aș dori să felicit raportorul, dl Rangel și de asemenea, pe dl Lehne, care a negociat în numele Comisiei Europene.
EnglishIn addition, I should not neglect to point out the great powers of negotiation that this proposal required, particularly on the part of the rapporteur, Mr Rangel.
În plus, nu ar trebui să uit să subliniez marile competențe de negociere de care a avut nevoie această propunere, mai ales din partea raportorului, dl Rangel.
EnglishI would like to congratulate Mr Rangel and the team that he led, and the European Commission, because I believe that they have reached a very reasonable agreement.
Doresc să transmit felicitări dlui Rangel şi echipei pe care a condus-o, dar şi Comisiei Europene, pentru că sunt de părere că au ajuns la un acord foarte rezonabil.
EnglishMr Swoboda, Mrs Wallis, Mrs Harms, Mrs Roth-Berendt and Mr Rangel also took part in the work, and I would like to thank them very much for the outcome of the negotiations.
Dl Swoboda, dna Wallis, dna Harms, dna Roth-Berendt și dl Rangel au luat parte de asemenea și aș dori să le mulțumesc foarte mult pentru rezultatul negocierilor.
EnglishMadam President, I, too, would like to take this opportunity to acknowledge the fine work done by Mr Rangel with regard to a number of the sections in the report.
Dnă preşedintă, şi eu doresc să profit de această ocazie pentru a recunoaşte munca excelentă efectuată de dl Rangel în ceea ce priveşte mai multe secţiuni ale raportului.
English. - The Rangel report points out the most important achievements for the European Parliament contained in the revised framework agreement with regard to the following:
în scris. - Raportul Rangel subliniază cele mai importante realizări ale Parlamentului European cuprinse în acordul-cadru revizuit cu privire la următoarele:
English. - The Rangel report points out the most important achievements for the European Parliament contained in the revised framework agreement with regard to the following:
în scris. - Raportul Rangel subliniază cele mai importante realizări ale Parlamentului European, care sunt cuprinse în revizuirea acordului-cadru după cum urmează:
Englishthe report by Mr Rangel, on behalf of the Committee on Constitutional Affairs, on revision of the framework agreement on relations between the European Parliament and the Commission, and
raportul elaborat de dl Rangel, în numele Comisiei pentru afaceri constituţionale, referitor la revizuirea acordului-cadru referitor la relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie, şi

Lär dig andra ord

English
  • Rangel

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.