"r d" - Rumänsk översättning

EN

"r d" på rumänska

Se exempelmeningar för "r d" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "r d" på rumänska

R substantiv
Romanian
D substantiv
Romanian

Användningsexempel för "r d" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhen there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
Când PIB-ul acestor ţări s-a prăbuşit, investiţia publică în cercetare şi dezvoltare a crescut.
EnglishThis is, then, the reality: that those that are wealthier invest more in R&D later.
Aceasta este realitatea: cei care sunt mai prosperi investesc ulterior mai mult în cercetare şi dezvoltare.
EnglishPromoting innovation-led growth is not about increasing excellence in R&D infrastructure.
Promovarea creșterii pe baza inovării nu vizează creșterea excelenței în infrastructura de cercetare-dezvoltare.
EnglishThe 3% R&D intensity target has a crucial contribution to make in meeting this challenge.
Obiectivul de 3 % privind intensitatea C&D are de adus o contribuție esențială la confruntarea cu această provocare.
EnglishAlongside R&D, innovation is essential for businesses to develop and stay competitive.
Alături de cercetare şi dezvoltare, inovarea este esenţială pentru ca firmele să se dezvolte şi să rămână competitive.
EnglishOn this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
Respectând această condiție, aspirația privind dedicarea a 3 % din PIB pentru C-D va deveni poate o realitate.
EnglishSo the countries which are investing more in R&D are, of course, more developed, and vice versa.
Astfel că ţările care investesc cel mai mult în cercetare şi dezvoltare sunt bineînţeles mai dezvoltate şi vice versa.
EnglishAlongside innovation, access to R&D is essential for businesses to develop and stay competitive.
Alături de inovare, accesul la cercetare şi dezvoltare este esenţial pentru ca firmele să se dezvolte şi să rămână competitive.
EnglishThe aim is to invest more to bring its R&D spending in line with that of the United States and Japan.
Obiectivul UE este de a investi mai mult în cercetare pentru a aduce acest domeniu la nivelul celui din Statele Unite şi Japonia.
EnglishFourthly, we have to use the next R&D to develop storage technologies and, finally, electric plug-ins.
În al patrulea rând, trebuie să folosim următorul R&D pentru a dezvolta tehnologii de depozitare și, în cele din urmă, conexiuni electrice.
EnglishWe have an R&D target of 3%.
Avem o țintă de 3 % în cercetare și dezvoltare.
EnglishI especially agree that we should use R&D activities to dispose of the nuclear waste of the past 60 years.
Sunt în special de acord că ar trebui să utilizăm activitățile de cercetare și dezvoltare pentru a elimina deșeurile nucleare din ultimii 60 de ani.
EnglishIt will be a brake on R&D.
EnglishI firmly believe that the R&D sector must be supported as this can make a significant contribution to boosting energy efficiency.
Cred cu tarie ca trebuie sustinut sectorul R&D intrucat acesta poate avea o contributie semnificativa la cresterea eficientei energetice.
EnglishEurope will need at least one million more research jobs if the R&D intensity target of 3% is to be reached by 2020.
Europa va avea nevoie de cel puțin încă un milion de locuri de muncă în cercetare pentru a realiza obiectivul de 3 % privind intensitatea C&D până în 2020.
EnglishR&D is a key driver for innovation and trade and will remain one of the cornerstones for industrial policy in the EU.
Domeniul cercetării și inovării este un motor esențial pentru inovare și comerț și va rămâne unul dintre elementele esențiale ale politicii industriale din UE.
EnglishHowever, it goes beyond trade relations and also includes the issues of energy, industry and raw materials, R&D and innovation and education.
Acesta depășește totuși relațiile comerciale și include și chestiuni privind energia, industria și materiile prime, C&D și inovația și educația.
EnglishAn abiding problem in all reports on innovation is the lack of a clear and specific framework for R&D investment from EU funds.
O problemă semnalată în toate rapoartele privind inovarea este lipsa unui cadru clar și specific pentru investițiile în cercetare și dezvoltare din fonduri UE.
EnglishAn excellent research base is vital if the 3% R&D intensity target is to be achieved and if Europe is to become more innovative.
Pentru a realiza obiectivul de 3 % privind intensitatea C&D și pentru ca Europa să devină mai inovatoare, este esențial să existe o bază de cercetare excelentă.
EnglishIf we look at heading 1a concerning the Seventh Programme for R&D, payments in 2009 were significantly smaller than in 2008.
Dacă aruncăm o privire la rubrica 1a legată de cel de-al şaptelea program pentru cercetare şi dezvoltare, plăţile din 2009 au fost semnificativ mai mici decât în 2008.

Lär dig andra ord

English
  • r d

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.