"much easier" - Rumänsk översättning

EN

"much easier" på rumänska

Se exempelmeningar för "much easier" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "much easier" på rumänska

much adjektiv
much adverb
Romanian
easy adjektiv
easy adverb

Användningsexempel för "much easier" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf there were minimum procedures, it would make things much easier.
Dacă ar fi existat proceduri minime, lucrurile ar fi fost mult mai simple.
EnglishIt is so much easier to produce rosé wine on demand by using stocks of red and white wines.
Este mult mai uşor să produci vin rosé la cerere folosind stocuri de vinuri albe şi roşii.
EnglishIt gives you a much easier way to share files and printers on a home network.
Vă oferă o modalitate mult mai simplă să partajați fișiere și imprimante într-o rețea de domiciliu.
EnglishIt would make life much easier for companies operating in the field of e-commerce.
Acest fapt ar simplifica viața companiilor care operează în domeniul e-commerce (comerțului electronic).
EnglishIt would make it much easier to be able to respond to the lively debate.
Ar fi mult mai ușor să putem răspunde dezbaterii aprinse.
Englishwhich is much easier for your users to remember and to type.
care este mult mai simplu de reţinut şi de tastat pentru utilizatori.
EnglishTravelling with dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport.
Pentru deplasările în spaţiul UE, trebuie să aveţi un paşaport european pentru animalele dumneavoastră de companie.
EnglishWindows 7 makes it much easier to enjoy all our media on all our networked PCs running Windows 7.
Windows 7 facilitează semnificativ utilizarea conținutului media pe toate PC-urile legate în rețea care rulează Windows 7.
EnglishNot only will it make our jobs a lot easier, but it will also make jobs in other cities across the nation much easier.”
Nu numai că ne facilitează munca de zi cu zi, dar face acest lucru și în alte orașe din întreaga țară.”
EnglishTravelling with a dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport available from any vet.
Pentru deplasările în spaţiul UE, solicitaţi medicului veterinar noul paşaport european pentru animalele de companie.
EnglishThat makes it much easier to answer afterwards.
Astfel este mult mai uşor să răspundă ulterior.
EnglishI would also like to thank the Declaration Office and my staff, whose hard work made our job that much easier.
Doresc, de asemenea, să mulțumesc Biroului pentru declarații și personalului meu, a căror muncă asiduă ne-a ușurat mult sarcina.
EnglishNot only will it make our jobs a lot easier, but it will also make jobs in other cities across the nation much easier.”
Nu numai că ne facilitează nouă sarcinile și slujba în general, dar face acest lucru și pentru alte orașe din întreaga țară.”
EnglishWe recommend that you use a homegroup to share files and printers on your network, because it's much easier to set up.
Vă recomandăm să utilizați un grup de domiciliu pentru a partaja fișiere și imprimante în rețea, deoarece este mult mai ușor de configurat.
EnglishThat is why we will have a funding line in the framework of our CFP reform which will be much easier for the Member States to absorb.
Din acest motiv vom avea o linie de finanțare în cadrul reformei PCP care va putea fi absorbită mult mai ușor de statele membre.
EnglishWe recommend that you use a homegroup to share files and printers because it's a much easier way to set up sharing.
Vă recomandăm să utilizați un grup de domiciliu pentru a partaja fișiere și imprimante în rețea, deoarece partajarea este mult mai ușor de configurat.
EnglishIt is very much easier for those who do not want a European Union, like Mr Hartong, because he would like to put an end to all of it.
Este cu mult mai ușor pentru cei care nu doresc o Uniune Europeană, precum domnul Hartong, pentru că acesta ar dori să pună capăt la tot.
EnglishI also wonder how Member States that claim that monitoring is difficult will now manage, because it is not that much easier.
Mă întreb, de asemenea, cum se vor mai descurca acum statele membre care susţin că monitorizarea este dificilă, pentru că nici în acest caz nu este mult mai uşoară.
EnglishFor this reason, I think it makes sense to have common rules in this area too, because it would make monitoring and implementation of the SGP much easier.
Din acest motiv, cred că este normal să avem norme comune și în acest domeniu, deoarece ar ușura monitorizarea și punerea în aplicare a PSC.
EnglishFor example, in areas such as telecoms, transport, construction and environmental services, doing business in Korea will be much easier in the future.
De exemplu, în domenii precum telecomunicaţiile, transporturile, construcţiile şi serviciile de mediu, afacerile se vor desfăşura mult mai uşor în viitor în Coreea.

Lär dig andra ord

English
  • much easier

Fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.