"much better" - Rumänsk översättning

EN

"much better" på rumänska

EN much better
volume_up
{adverb}

much better
Europe will be much better prepared with this economic governance package.
Europa va fi mult mai bine pregătită datorită acestui pachet de guvernanță economică.
It is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
Este mult mai bine să avem un domeniu de acțiune redus și, prin urmare, un acord.
It will be much better for Europe if Turkey does not become a member of the EU.
Ar fi mult mai bine pentru Europa dacă Turcia nu ar deveni membru UE.

Liknande översättningar för "much better" på rumänska

much adjektiv
much adverb
Romanian
better adjektiv
to better verb
well substantiv
well adjektiv
well adverb
well interjektion
Romanian
well konjunktion
well preposition
Romanian
well pronomen

Användningsexempel för "much better" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirst of all, I must say that I like the name Robin Hood much better than Tobin.
În primul rând, trebuie să spun că îmi place mai mult numele Robin Hood decât Tobin.
EnglishI actually think this a much better idea than the European private company.
Consider că aceasta este o idee mult mai bună decât o societate privată europeană.
EnglishThe EU has shown leadership says the Commissioner, but we can do much better.
UE a dat dovadă de spirit de conducere spune comisarul, dar putem face mult de atât.
EnglishThe solution for this is that these projects require much better preparation.
Soluția la această problemă este o pregătire mult mai bună în cazul acestor proiecte.
EnglishSpain has organised this much better with its transplant coordinators.
Spania a organizat acest lucru mai bine cu coordonatorii săi pentru transplanturi.
EnglishUnder the Swedish Presidency, we had become used to better, much better.
Sub Preşedinţia suedeză am fost obişnuiţi cu o stare de lucruri mai bună, mult mai bună.
EnglishI believe that the citizens of this continent deserve much better than that.
Cred că cetățenii acestui continent merită mult mai mult decât atât.
EnglishThe compromise reached after much wrangling is, however, better than nothing at all.
Compromisul la care s-a ajuns după multe discuţii aprinse este în orice caz mai bună decât nimic.
EnglishBoth groups very much need better access to credit.
Ambele categorii au nevoie acută de îmbunătăţirea accesului la credite.
EnglishBritain deserves much better than the Conservative Party, and Europe certainly needs more.
Marea Britanie merită mult mai mult decât Partidul Conservator, iar Europa cu siguranţă are nevoie de mai mult.
EnglishThe EU should take much better care of taxpayers' money.
UE ar trebui să aibă mai multă grijă de banii contribuabililor.
EnglishFirstly, we said in my report that we needed much better access to the Korean agricultural market.
În primul rând, am spus în raportul meu că aveam nevoie de un acces mai bun pe piaţa agricolă coreeană.
EnglishYet women are now much more committed and better trained than in any previous generation.
Cu toate acestea, femeile sunt acum mult mai hotărâte şi mai bine pregătite decât în orice altă generaţie anterioară.
EnglishI think yes, but if you compare it to where we were two, three or four years ago, it is much better.
Cred că da, însă dacă o comparăm cu stadiul de acum doi, trei sau patru ani, s-a înregistrat o ameliorare.
EnglishAs I have said, the Greek people deserve much better.
Astfel cum am afirmat, poporul elen merită mult mai mult.
EnglishCall it 'dishwater' if you like, Commissioner, as that much better suits the quality of the product.
Numiţi-l "spălătură de vase” dacă vreţi, doamnă comisar, pentru că această denumire se potriveşte calităţii produsului.
EnglishLegislation and rules are much better there and they receive much better treatment in the US.
Legislaţia şi regulamentele sunt mai eficiente acolo şi aceste persoane primesc îngrijiri de mai bună calitate în Statele Unite.
EnglishWe have a good Green Paper and I am certain that we will have a much better fisheries policy from 2013 onwards.
Avem o Carte verde bună şi sunt sigur că vom avea o politică în domeniul pescuitului mult mai bună începând cu 2013.
EnglishWe have a much better partnership with Russia.
Avem un parteneriat mult mai bun cu Rusia.
EnglishIt cannot be denied that the security situation in Afghanistan today is much better than it was nine years ago.
Nu putem să negăm faptul că, în prezent, situația securității din Afganistan este mult mai bună decât în urmă cu nouă ani.