"much appreciated" - Rumänsk översättning

EN

"much appreciated" på rumänska

Se exempelmeningar för "much appreciated" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "much appreciated" på rumänska

much adjektiv
much adverb
Romanian
appreciated adjektiv
to appreciate verb

Användningsexempel för "much appreciated" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English. - Mr President, I very much appreciated this debate.
membru al Comisiei. - Dle președinte, am apreciat foarte mult această dezbatere.
EnglishI would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
Doresc să spun cât de mult am apreciat abordarea constructivă a dlui Seppänen.
EnglishThis much appreciated report deals with the results of those deficiencies.
Acest raport atât de apreciat se referă la consecinţele acestor deficienţe.
EnglishYou attended as a private individual and we very much appreciated that.
Ați participat în calitate de persoană particulară, iar noi am apreciat foarte mult acest gest.
EnglishI very much commend the work of the rapporteurs, which was very much appreciated from our side.
Salut cu căldură eforturile raportorilor, care au fost foarte apreciate în ceea ce ne privește.
EnglishIn particular, Isobel's help on the complex comitology issues is very much appreciated.
Se apreciază foarte mult în special ajutorul lui Isobel cu privire la problemele complexe de comitologie.
EnglishI can assure you that Japan very much appreciated that gesture.
Vă pot asigura că Japonia a apreciat foarte mult acel gest.
EnglishThat is much appreciated, particularly in view of the chaos that sometimes prevailed during the Czech Presidency.
Este foarte lăudabil, mai ales având în vedere haosul care a predominat uneori în timpul Preşedinţiei cehe.
EnglishYour support has been much appreciated.
Sprijinul dvs. a fost apreciat foarte mult.
EnglishIt has been much appreciated and noted and the comparison made with other Commissioners' availability.
Acest lucru a fost întotdeauna apreciat şi remarcat. Comparaţia a fost făcută în raport cu ceilalţi comisari şi gradul lor de disponibilitate.
EnglishAs a Member from Ireland, I would like to remind the House that political irony is a trait much appreciated in Ireland.
În calitate de deputat irlandez, doresc să-i reamintesc acestui Parlament că ironia politică este o trăsătură foarte apreciată în Irlanda.
EnglishIt is much appreciated.'
EnglishI have very much appreciated today the opportunity to exchange views on the events in Egypt and on the best response to them.
Am apreciat foarte mult astăzi posibilitatea de a face schimb de opinii privind evenimentele din Egipt și privind cea mai bună reacție la acestea.
EnglishIt would be very much appreciated if we could calm the atmosphere down a little, because some words and expressions are not always easy to accept.
Am aprecia foarte mult dacă am putea calma atmosfera puţin, deoarece unele cuvinte sau expresii nu sunt întotdeauna uşor de acceptat.
EnglishOur leadership role was very much appreciated in the meetings last week in L'Aquila in the G8, and in the Major Economies Forum.
Rolul nostru de lider a fost foarte apreciat în cadrul întâlnirilor de săptămâna trecută de la L'Aquila din cadrul Grupului G8 şi al Forumului economiilor majore.
EnglishRussia also argues that some of its investments are not much appreciated in the European Union, so there are ongoing negotiations.
Rusia susţine, de asemenea, că unele dintre investiţiile sale nu sunt foarte apreciate în Uniunea Europeană, astfel încât există negocieri în curs de desfăşurare.
EnglishTheir comments will certainly be very much appreciated by all those who work at the Court of Auditors and who were behind the report submitted today.
Comentariile dumnealor vor fi cu siguranţă foarte apreciate de către toţi cei care lucrează la Curtea de Conturi şi care s-au aflat în spatele raportului prezentat astăzi în plen.
EnglishThank you for this good approach, which has enabled us to conclude this text and thus to bring a new quality to visa policy that will be very much appreciated.
Vă mulţumesc pentru această abordare corectă care ne permite să încheiem acest text şi să aducem astfel politicii de vize o nouă calitate care va fi apreciată foarte mult.
EnglishMadam President, I very much appreciated the Member States adopting targets within the Barcelona objectives relating to children's access to childcare.
Doamnă preşedintă, am apreciat foarte mult faptul că statele membre au adoptat planuri în cadrul obiectivelor de la Barcelona cu privire la accesul copiilor la servicii de îngrijire.

Lär dig andra ord

English
  • much appreciated

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.