"much" - Rumänsk översättning

EN

"much" på rumänska

RO

EN much
volume_up
{adjektiv}

much
volume_up
mult {adj. mask.}
Atenție: democrația nu înseamnă alegeri. înseamnă mult, mult mai mult decât atât.
That is welcome, but I believe we need to do much more in the future.
Salut acest lucru, însă consider că pe viitor va trebui să facem mult mai mult.
We will achieve much more by moving from individual transport to public transport.
Vom realiza mult mai mult prin trecerea de la transportul individual la transportul public.
much (även: deep, durable, firm, hard)
volume_up
solid {adj. mask.}
Only a more effective and stronger fund can contribute to reducing unemployment and poverty in Europe in the future.
Numai un fond mai eficient și mai solid poate contribui în viitor la reducerea șomajului și a sărăciei în Europa.
Europe's citizens need now more than ever a substantial European budget to tackle the economic crisis and their problems.
Cetăţenii europeni au nevoie mai mult ca niciodată de un buget european solid pentru a face faţă crizei economice şi problemelor lor.
Ladies and gentlemen, if the first victim of war is always the truth, the truth is always the most solid foundation of peace.
Doamnelor și domnilor, deși prima victimă a războiului este întotdeauna adevărul, adevărul este întotdeauna fundamentul cel mai solid al păcii.
volume_up
spornic {adj. mask.}
much (även: highly, in a big degree)
volume_up
gros (mult) {adj. mask.}

Synonymer (engelska) till "much":

much

Användningsexempel för "much" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
Aștept cu mare nerăbdare să colaborez pe viitor cu Parlamentul în acest domeniu.
EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
În raport, se acordă o mare atenţie drepturilor şi libertăţilor omului în Rusia.
EnglishIt does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
Este cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
EnglishAs an EU citizen you can do as much shopping as you want in all EU countries.
Toţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii.
EnglishIt is, however, clear that Parliament is very much in favour of energy efficiency.
Cu toate acestea, este clar că Parlamentul este în favoarea eficienţei energetice.
EnglishHis task has been very difficult and he may feel not much has been achieved.
Sarcina sa a fost foarte dificilă şi poate simţi că nu s-au realizat prea multe.
EnglishI would have much preferred it to have gone further, beyond the realms of tokenism.
Aş fi preferat să merg mai departe, dincolo de graniţele efortului minim necesar.
EnglishMuch has been done towards budget discipline being more rigorously observed.
S-au realizat multe pentru ca disciplina bugetară să fie mai riguros respectată.
EnglishThere is serious concern that as much as 85% of the old city may be demolished.
Există o preocupare serioasă că aproximativ 85 % din orașul vechi poate fi demolat.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
EnglishTherefore, I very much support the rapporteur's idea of setting a minimum standard.
Prin urmare, susţin cu tărie ideea raportorului de a se stabili un standard minim.
EnglishAs we know, Belarus has made some progress but, naturally, much remains to be done.
După cum ştim, Belarus a făcut câteva progrese dar, fireşte, rămân multe de făcut.
EnglishLet us not waste time, when we have so little of it, and when we have so much to do.
Să nu pierdem timpul când avem atât de puţin şi atât de multe lucruri de făcut.
EnglishI very much welcome the introduction of origin marking by the European Union.
Salut cu bucurie instituirea marcajului de origine de către Uniunea Europeană.
EnglishThank you very much, Mr Barroso, you have rightly highlighted this issue once more.
Vă mulțumesc, dle Barroso, ați subliniat încă o dată foarte bine această problemă.
EnglishHow much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
Cât timp vom mai continua să transformăm datoria privată în datorie publică?
EnglishLikewise, the EU should not expect too much in relation to Iceland, either.
De asemenea, UE nu ar trebui să se aştepte la multe nici în legătură cu Islanda.
EnglishIt has been dominated by discussions on how much political decisions will cost.
Aceasta a fost dominată de discuţii referitoare la cât vor costa deciziile politice.
EnglishThe Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.
Raportul Garriga Polledo acordă o atenţie deosebită programului Europa 2020.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
A fost anunţată pentru acest an, aşa că nu ar presupune o întârziere prea mare.