"moving forward" - Rumänsk översättning

EN

"moving forward" på rumänska

Se exempelmeningar för "moving forward" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "moving forward" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe countries that have the resources would expect more forward-moving decisions.
Ţările care posedă resurse s-ar aştepta la mai multe decizii progresiste.
EnglishThe accession process of Croatia has been unblocked and is now moving forward.
Procesul de aderare a Croaţiei a fost deblocat, iar în prezent avansează.
EnglishNegotiations are well under way, and are moving forward in a swift and constructive manner.
Negocierile sunt în curs de desfășurare și avansează în mod rapid și constructiv.
EnglishCopenhagen was not perfect, but it provided an important basis for moving forward.
Copenhaga nu a fost perfectă, dar ne-a oferit o bază importantă pentru a merge mai departe.
EnglishThe issue of liberalising the visa regime with the EU is moving forward.
Chestiunea liberalizării regimului vizelor cu UE înaintează, la rândul său.
EnglishTo keep and share files in the cloud moving forward, try SkyDrive.
Pentru a păstra și a partaja în continuare fișiere în cloud, încercați SkyDrive.
EnglishUnder those conditions, we are currently moving forward with the Baltic Sea.
În aceste condiții, acum înregistrăm progrese cu zona Mării Baltice.
EnglishLadies and gentlemen, do you know why the resettlement package is not moving forward?
Doamnelor și domnilor, știți de ce nu progresează pachetul relocare?
EnglishWe are moving forward to try and achieve that as swiftly as we possibly can.
Avansăm pentru a încerca să realizăm acest lucru cât mai repede.
EnglishHowever, those difficulties should not, under any circumstances, be an excuse for not moving forward.
Totuși, aceste dificultăți nu trebuie, în nicio circumstanță, să fie o scuză pentru stagnare.
EnglishPolitical dialogue is the only instrument for moving forward.
Dialogul politic este singurul instrument pentru a merge înainte.
EnglishThere was a joint statement at that time moving forward.
În acel moment, a existat o declaraţie comună privind avansarea.
EnglishFinally, I should like to conclude by saying to patients and their families that things are moving forward.
În final, aş dori să închei comunicându-le pacienţilor şi familiilor acestora că lucrurile înaintează.
EnglishThis is a sound standard for us in moving forward on employment and social relations.
Pentru noi acesta este un standard bun pentru a face progrese în domeniul ocupării forţei de muncă şi al relaţiilor sociale.
EnglishThis is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.
Acesta este un program ambițios, dar care poate fi îndeplinit, și toate părțile și-au luat angajamentul de a progresa.
EnglishThat does not mean that we are in any way committed to moving forward and closing those negotiations.
Acest lucru nu înseamnă că ne-am asumat în vreun fel angajamentul de a merge înainte și a încheia negocierile.
EnglishFortunately though, the projects are moving forward and their implementation is progressing in a positive way.
Din fericire totuşi, proiectele merg înainte şi punerea în aplicare a acestora continuă cu rezultate pozitive.
EnglishI call on you all to play your part in moving forward in our endeavour to reach full employment in Europe.
Vă invit pe toți să vă aduceți aportul la atingerea obiectivului de ocupare integrală a forței de muncă în Europa.
EnglishHowever, I am happy that we are moving forward.
Cu toate acestea, sunt încântat că facem progrese.
EnglishThirdly, the entire region is moving forward.
În al treilea rând, întreaga regiune progresează.

Lär dig andra ord

English
  • moving forward

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.