"moving away" - Rumänsk översättning

EN

"moving away" på rumänska

Se exempelmeningar för "moving away" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "moving away" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPersonally, I interpret it as meaning, among other things, diversifying the sources and moving away from our gas dependency on Russia.
Consider că aceasta înseamnă, printre altele, diversificarea surselor energetice şi reducerea dependenţei noastre de necesarul de gaz provenit din Rusia.
EnglishBy moving away from the Commission's original scientific, risk-based approach to a hazard-based one, we fell at the first hurdle.
Îndepărtându-ne de abordarea ştiinţifică iniţială a Comisiei, bazată pe riscuri, şi apropiindu-ne de una bazată pe pericole, ne-am poticnit la primul obstacol.
EnglishIt would therefore be a good thing if we were to improve the prevention of major deficits by moving decision-making further away from politics.
Prin urmare, ar fi un lucru bun dacă am îmbunătăți prevenirea deficitelor majore prin transferarea adoptării deciziilor și mai mult în afara sferei politice.
EnglishEurope is moving ever further away from the essence of a just punishment as a response proportionate to the wrong done by the perpetrator and the guilt incurred.
Europa deviază tot mai mult de esenţa unei pedepse juste ca răspuns proporţional cu răul comis de autor şi cu gradul de vinovăţie al acestuia.
EnglishMy message to the Commission is that we must bring about change in this area, moving away from fossil fuels and towards biogenic fuels.
Mesajul meu pentru Comisie este că trebuie să aducem schimbări în acest domeniu, să ne îndepărtăm de combustibilii fosili şi să ne îndreptăm spre combustibilii biogenici.
EnglishI appreciate the recent statements of the Ukrainian leadership, which I hope now are putting aside some fears that Ukraine is moving away from a European future.
Apreciez declarațiile recente făcute de liderii ucraineni, cărora, sper, nu le mai este teamă acum că Ucraina se îndepărtează de un viitor european.
EnglishAdopting this plan means moving away from obscure political decisions on quotas and total allowable catches, the basis for which is sometimes unknown.
Adoptarea acestui plan înseamnă distanțarea de deciziile politice obscure în materie de cote și capturi totale admise, a căror bază este uneori este necunoscută.
EnglishIn order to avoid this risk, the European Central Bank and other European institutions should seriously consider moving away from the dollar as a key currency.
Pentru a evita acest risc, Banca Centrală Europeană şi alte instituţii europene ar trebui să se gândească serios să nu mai considere dolarul o monedă cheie.
EnglishEuropean citizens and passengers will benefit, as will those Member States that commit themselves ultimately to moving traffic away from the roads and on to the rail system.
Cetăţenii şi pasagerii europeni vor fi cei care vor beneficia, la fel ca şi statele membre ce se vor angaja să deplaseze traficul de pe drumuri, înspre căile ferate.
EnglishWhen it comes to addressing the issue of war crimes, Croatia seems to be moving away from its past, for example by providing support for returning war refugees.
În ceea ce privește abordarea problemei crimelor de război, Croația pare să se îndepărteze de trecutul său, de exemplu asigurând sprijin pentru întoarcerea refugiaților de război.
EnglishIn other words, moving away from oil and into renewable energy is a long-term policy, but over the coming 10 to 30 years, demand for oil in Europe will not decline.
Cu alte cuvinte, trecerea de la petrol la energie regenerabilă este o politică pe termen lung, însă în următorii 10 până la 30 de ani, cererea de petrol din Europa nu va scădea.
EnglishTo my mind, the initial text proposed by the European Commission was really moving away from the fundamental aim in using animals, namely to make advances in research.
Din punctul meu de vedere, textul iniţial propus de Comisia Europeană se îndepărta mult de obiectivul fundamental al utilizării animalelor, şi anume progresul cercetărilor ştiinţifice.

Lär dig andra ord

English
  • moving away

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.