EN moving
volume_up
{adjektiv}

volume_up
mişcător {adj. mask.}
moving (även: pathetic, sympathetic, touching)
volume_up
înduioşător {adj. mask.}
moving (även: touching)
moving
moving (även: shifting)
volume_up
mobil {adj. mask.} (despre o ţintă)
Puts a moving electrical field in front of your goal that continuously stops goal attempts.
Pune un câmp electric mobil în fața porții, care poate oprește continuu încercările de gol.
Minge pentru câmp electric mobil
moving (även: civil, considerate, judicious, sensible)
volume_up
simțit {adj. mask.}
moving
volume_up
tulburător {adj. mask.} (mişcător)
moving (även: hurtful, offensive, pathetic, touching)
volume_up
atingător {adj. mask.}
moving (även: touching)
moving (även: touching)
volume_up
pătrunzător {adj. mask.} (mişcător)
moving (även: pathetic, touching, pathetically)
volume_up
patetic {adj. mask.}
moving
volume_up
răscolitor {adj. mask.} (mişcător)

Användningsexempel för "moving" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
Delegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Mutarea barei Comenzi pe bara Preferințe vă oferă mai mult spațiu pentru file.
EnglishWith the Internet and digital media, what do we want Europe to be moving towards?
Cu internetul și mediile digitale, în ce direcție dorim să se îndrepte Europa?
EnglishWe have remained in monetary union, but we are not moving on to economic union.
Am rămas într-o uniune monetară, dar nu ne îndreptăm spre o uniune economică.
EnglishTry moving the device that isn't working farther away from the other devices.
Mutați dispozitivul care nu funcționează mai departe de celelalte dispozitive.
EnglishMoving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
Trecând mai departe la conţinut, raportul interzice discriminarea din patru motive.
EnglishLet us demonstrate political will and stick to our slogan: 'Keep Europe moving!'.
Haideţi să dăm dovadă de voinţă politică şi să păstrăm deviza "Keep Europe moving!”.
EnglishIt is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
Este îngrijorător faptul că Renault îşi mută producţia din Slovenia în Franţa.
EnglishThe countries that have the resources would expect more forward-moving decisions.
Ţările care posedă resurse s-ar aştepta la mai multe decizii progresiste.
EnglishThis glacier is now melting and it is moving at two metres an hour - two metres an hour!
Acest gheţar se topeşte şi se deplasează cu doi metri pe oră - doi metri pe oră!
EnglishYou threatened me, claiming that Hungary was moving towards becoming a dictatorship.
M-ați amenințat, afirmând că Ungaria se îndreaptă spre un regim dictatorial.
EnglishThe accession process of Croatia has been unblocked and is now moving forward.
Procesul de aderare a Croaţiei a fost deblocat, iar în prezent avansează.
EnglishWe need to have this sort of possibility of moving resources around in the EU budget.
Trebuie să avem această posibilitate de a transfera resursele în cadrul bugetului UE.
EnglishSo if you're moving from Windows 7 to Windows 8, your Explorer Touch Mouse can go with you.
Dacă treceţi de la Windows 7 la Windows 8, Explorer Touch Mouse vă poate însoţi.
EnglishThis is not going to be easy, but I believe that we are moving in the right direction.
Acest lucru nu va fi uşor, însă cred că ne îndreptăm în direcţia potrivită.
EnglishThis is the way we are moving, very cautiously, towards this direction.
Acesta este modul în care ne deplasăm, cu multă precauție, către această direcție.
EnglishThe SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
Consiliul SEPA va constitui o platformă bună pentru realizarea acestor îmbunătăţiri.
EnglishThis assumes that we are following the paradigm shift and moving into new technologies.
Aceasta presupune să urmăm schimbarea de paradigmă şi să evoluăm spre noi tehnologii.
EnglishNegotiations are well under way, and are moving forward in a swift and constructive manner.
Negocierile sunt în curs de desfășurare și avansează în mod rapid și constructiv.
EnglishThe truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.
Adevărul este că o pagină a fost ștearsă și acum trecem la una nouă.