"movie" - Rumänsk översättning

EN

"movie" på rumänska

volume_up
movie {substantiv}
RO

EN movie
volume_up
{substantiv}

The first step to making a movie in Movie Maker is to add videos and photos.
Primul pas al creării unui film în Movie Maker este adăugarea de videoclipuri și fotografii.
With your project open in Movie Maker, tap or click File and then Save movie.
Cu proiectul deschis în Movie Maker, atingeți sau faceți clic pe Fișier apoi pe Salvare film.
You can choose movie settings when you publish a movie to your computer or to a CD.
Aveți posibilitatea să alegeți setările pentru film când publicați un film pe computer sau pe un CD.

Användningsexempel för "movie" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker utilizează o amplasare de stocare temporară a fișierelor, astfel:
EnglishClick the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
Click the Start menu, click All Programs, and then click Windows Movie Maker.
EnglishWindows 8 and Windows 8 Pro don't come with DVD movie playback capability.
Windows 8 și Windows 8 Pro nu includ capacitatea de redare a filmelor de pe DVD.
EnglishMovie information and images are not available in your country or region.
Nu sunt disponibile informații și imagini despre filme în țara sau regiunea dvs.
EnglishA transition controls how your movie plays from one video clip or picture to the next.
Orice tranziție pe care o adăugați apare în pista de tranziție din cronologie.
EnglishWhen you make changes in Windows Movie Maker, the original files aren’t changed.
Când efectuați modificări în Windows Movie Maker, fișierele originale nu sunt modificate.
EnglishNote: Movie Maker 2.1 is not available separately from the Windows XP service packs.
Notă: Movie Maker 2.1 nu este disponibil separat de pachetele de servicii Windows XP.
EnglishOther types of streams, such as scripts, are not supported in Windows Movie Maker.
Alte tipuri de fluxuri, cum ar fi scripturile, nu sunt acceptate în Windows Movie Maker.
EnglishThere are two ways to get this digital media into Windows Movie Maker:
Iată două modalități de a prelua conținut media digital în Windows Movie Maker:
EnglishMovie information and images are not available for the current movie or DVD.
Nu sunt disponibile informații și imagini despre filme pentru filmul sau DVD-ul curent.
EnglishWindows Movie Maker creates clips in different ways, depending on the clip's source.
Windows Movie Maker creează clipuri în diferite moduri, în funcție de sursele acestora.
EnglishFor more information, see Movie settings: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Setări pentru filme: întrebări frecvente.
EnglishVideo and music files that use digital rights management (DRM) can't be used in Movie Maker.
Fișierele video și audio care utilizează DRM nu pot fi folosite în Movie Maker.
EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Simptomele problemelor privind filtrele video și audio sunt diverse în Windows Movie Maker.
EnglishName the movie that you’re saving to share in email with a unique name.
Dați un nume unic filmului pe care îl salvați pentru a-l partaja în e-mail.
EnglishThis setting indicates the video display size (in pixels) of your movie.
Această setare indică dimensiunea de afișare video (în pixeli) a filmului.
EnglishTo choose not to include metadata in your finished movie, do the following:
Pentru a nu include metadate în filmul terminat, efectuați următoarele:
EnglishPublish your movie to a location that has more available disk space.
Publicați filmul într-o amplasare care are spațiu-disc disponibil suplimentar.
EnglishIn Windows Movie Maker, you can choose the video format and the aspect ratio.
În Windows Movie Maker, aveți posibilitatea să alegeți formatul video și raportul de aspect.
EnglishAfter you’ve got your files in Windows Movie Maker, you can start editing.
După ce aveți fișierele în Windows Movie Maker, puteți începe editarea.