EN movement
volume_up
{substantiv}

movement (även: motion, traffic management, flurry)
During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
În tot acest timp, haideţi să sprijinim mişcare de solidaritate faţă de cauza kurdă.
However, creating this freedom of movement is not enough in itself.
Totuşi, această libertate de mişcare în sine nu este suficientă.
Over the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
De-a lungul secolelor, libertatea de mişcare a oamenilor a fost sever îngrădită în Europa.
movement
volume_up
mişcare {fem.} (socială)
During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
În tot acest timp, haideţi să sprijinim mişcare de solidaritate faţă de cauza kurdă.
However, creating this freedom of movement is not enough in itself.
Totuşi, această libertate de mişcare în sine nu este suficientă.
Over the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
De-a lungul secolelor, libertatea de mişcare a oamenilor a fost sever îngrădită în Europa.
movement
volume_up
mişcare {fem.} (mai ales ca acţiune separată)
During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
În tot acest timp, haideţi să sprijinim mişcare de solidaritate faţă de cauza kurdă.
However, creating this freedom of movement is not enough in itself.
Totuşi, această libertate de mişcare în sine nu este suficientă.
Over the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
De-a lungul secolelor, libertatea de mişcare a oamenilor a fost sever îngrădită în Europa.
movement (även: beat, measure)
volume_up
timp {mask.}
During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
În tot acest timp, haideţi să sprijinim mişcare de solidaritate faţă de cauza kurdă.
There will not be an actual free market, Mr Tajani, and this whilst every restriction leads to more transport movement.
Nu va exista o piaţă liberă efectivă, dle Tajani, iar acest lucru se va întâmpla în timp ce fiecare restricţie conduce la şi mai multe acţiuni de transport.
Free movement within the EU has brought substantial benefits to our citizens but, at the same time, has opened many ways for traffickers.
Libera circulaţie de pe teritoriul UE a adus beneficii substanţiale cetăţenilor noştri dar, în acelaşi timp, a deschis multe căi pentru traficanţi.
movement (även: motion)
volume_up
gest (mişcare) {neut.}
movement (även: gait, motion, pace, walk)
volume_up
umblet {neut.}
movement (även: ride)
The free movement of labour and the development of tourism necessitate a solution to the problems of cross-border healthcare.
Libertatea de deplasare a forţei de muncă şi dezvoltarea turismului impun o soluţie la problemele asistenţei medicale transfrontaliere.
In connection with climate change, there has been a massive movement of fish in the Baltic Sea, and it is therefore necessary to review the protected sea area regularly.
În legătură cu schimbările climatice, a existat o deplasare masivă a peștelui în Marea Baltică și, prin urmare, este necesară revizuirea regulată a zonei marine protejate.

Användningsexempel för "movement" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis arrow is called the pointer and it always follows the movement of the mouse.
Această săgeată se numește indicator și urmărește întotdeauna mișcarea mouse-ului.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în cele din urmă avansăm cu discuţia.
EnglishHe was a man who was regarded as the father of the Ugandan human rights movement.
Acesta a fost considerat părintele mișcării ugandeze pentru drepturile omului.
EnglishThe free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Libera circulaţie a lucrătorilor a fost deja adoptată prin Directiva 2005/36/CE.
EnglishThis in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
Acest fapt afectează chestiunea liberei circulații în cadrul Uniunii Europene.
EnglishIt is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Este un subiect delicat, deoarece pune la îndoială noțiunea liberei circulații și...
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Mă abţin de la a vota împotriva libertăţii de circulaţie în cadrul Uniunii Europene.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Toate acestea privesc şi ideea fundamentală a cooperării europene - libera circulaţie.
EnglishThirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
În al treilea rând, ne putem bucura de privilegiile liberei circulaţii a persoanelor.
EnglishThey can include, for example, freedom of movement, but also protection of property.
Acestea pot include, de exemplu, libera circulaţie, însă şi protecţia proprietăţii.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Acum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Libera circulaţie nu ar trebui să fie aplicabilă doar rezidenţilor Uniunii Europene.
EnglishThe third relates to the Schengen area for the free movement of persons.
Al treilea are legătură cu zona Schengen pentru libera circulaţie a persoanelor.
EnglishWell, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Ei bine, acel moment a sosit, pentru că mișcarea în masă a afectat Uniunea Europeană.
EnglishWe must help to strengthen the cautious movement towards greater openness.
Trebuie să sprijinim consolidarea mişcărilor prudente către o deschidere mai mare.
EnglishIt is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.
Este sarcina Uniunii Europene să asigure libertatea de circulaţie şi nediscriminarea.
EnglishThese countries have the right to become part of the area of free movement.
Aceste țări ar trebui să aibă dreptul de a face parte din zona de liberă circulație.
EnglishWe are therefore calling for their right to free movement to be respected.
Astfel, facem un apel la respectarea dreptului acestora la libera circulaţie.
EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
Activiștii din mișcarea de stânga "Kazahstan 2012” sunt hărțuiți și închiși.
EnglishHow will the movement of these foods between European countries be regulated?
Cum va fi reglementată circulația acestor alimente între țările europene?