"moved to" - Rumänsk översättning

EN

"moved to" på rumänska

Se exempelmeningar för "moved to" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "moved to" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Totuşi, pe măsură ce am avansat, Parlamentul a solicitat în mod repetat o revizuire.
EnglishIn parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
În paralel, a continuat programarea celui de-al zecelea Fond european pentru dezvoltare.
EnglishWe have remained in monetary union and have not moved on to economic union.
Am rămas în uniunea monetară, dar nu ne-am îndreptat către uniunea economică.
EnglishRegarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option.
În ceea ce priveşte problema energiei nucleare, ne-am îndepărtat de această opţiune.
EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
Comisia a acţionat repede pentru a da curs ambelor solicitări din punct de vedere politic.
EnglishOnce you’ve moved to the new web-based account, you can add that account to the Mail app.
Odată ce ați trecut la noul cont bazat pe Web, îl puteți adăuga la aplicația Mail.
EnglishThe plan that you based your new plan on is moved, and appears under Additional plans.
Planul pe care v-ați bazat noul plan este mutat și va apărea sub Planuri suplimentare.
EnglishEurope has moved into second place worldwide where imports are concerned.
Europa a trecut pe locul al doilea în lume în ceea ce privește importurile.
EnglishWhen you delete items from SkyDrive, they're moved to the recycle bin.
Atunci când ștergeți elemente din SkyDrive, ele sunt mutate în coșul de reciclare.
EnglishPrevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
Se împiedică aranjarea automată a ferestrelor când sunt mutate spre muchia ecranului.
EnglishElisa from France worked as a teacher in France for 10 years before she moved to Italy.
Elisa, cetăţean francez, a lucrat în Franţa timp de 10 ani, ca profesoară.
EnglishThis is good for the European Parliament, which has moved to the left.
Este un aspect pozitiv pentru Parlamentul European, care s-a orientat către stânga.
EnglishSusanne always worked in Germany and moved to Spain when she retired.
Susanne a lucrat toată viaţa în Germania, iar la pensie s-a mutat în Spania.
EnglishAll of the messages you delete get moved to your Deleted Items folder.
Toate mesajele pe care le ștergeți sunt mutate în folderul Elemente șterse.
EnglishRead-only files can't be modified, but they can be copied, moved, renamed, or deleted.
Fișierele Doar în citire nu se pot modifica, dar se pot copia, muta, redenumi sau șterge.
EnglishIf you delete a library, the library itself is moved to the Recycle Bin.
Dacă ștergeți o bibliotecă, biblioteca este mutată în Coșul de reciclare.
EnglishKarim, who is French, has moved to Belgium for a 1-year internship.
Karim este cetăţean francez şi s-a mutat în Belgia pentru un stagiu de un an.
EnglishIn truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
În realitate, s-a renunţat la Programul urban fără a avea un substitut real pentru acesta.
EnglishThe 27 Member States have moved on, but the European Union has not.
Cele 27 de state membre au mers mai departe, însă nu și Uniunea Europeană.
EnglishIf an item is on the same hard disk as the folder, it will be moved.
Dacă un element se află pe același hard disk ca folderul, el va fi mutat.

Lär dig andra ord

English
  • moved to

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.