"moved out" - Rumänsk översättning

EN

"moved out" på rumänska

Se exempelmeningar för "moved out" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "moved out" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt was a present for the big sugar concerns, which moved their production out of Europe, and today we import sugar from them.
A fost un cadou făcut marilor concerne ale zahărului, care şi-au mutat producţia în afara Europei, aşa că astăzi importăm zahăr de la ele.
EnglishFinally, I believe the European Social Fund should remain part of cohesion policy and not be moved out to sectoral projects.
În cele din urmă, consider că Fondul social european ar trebui să rămână o parte integrantă a politicii de coeziune și să nu fie transferat la proiecte sectoriale.
EnglishOverall, 120 million people moved out of poverty between 2000 and 2005, which corresponds to an annual drop of 2.4%, but there is no time for complacency.
În total, 120 de milioane de oameni au ieșit din sărăcie între 2000 și 2005, ceea ce corespunde unei scăderi anuale de 2,4 %, însă nu avem timp să ne complăcem.
EnglishOut of the 51 underdeveloped countries, where 78% of the population live on less than USD 1.25 a day, only three have moved out of this category in recent years.
Din cele 51 de țări slab dezvoltate, în care 78 % din populație trăiește cu mai puțin de 1,25 dolari pe zi, doar trei și-au depășit condiția în ultimii ani.
EnglishSpent fuels should be moved out of pools and into dry storage as soon as possible and high priority should be placed on the oldest radioactive wastes.
Combustibilii uzați ar trebui evacuați din rezervoare în depozite uscate, cât mai repede posibil, iar celor mai vechi deșeuri radioactive ar trebui să li se acorde o prioritate sporită.

Lär dig andra ord

English
  • moved out

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.