"move your" - Rumänsk översättning

EN

"move your" på rumänska

Se exempelmeningar för "move your" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "move your" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
Nu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
EnglishYou'll need to move your files off of your PC before you install Windows 7.
Va trebui să mutați fișierele în afara computerului înainte să instalați Windows 7.
EnglishWindows Easy Transfer doesn't move your programs, only your files and settings.
Windows Easy Transfer nu mută programele, ci doar fișierele și setările.
EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch este un serviciu gratuit care vă ajută să vă mutați mesajele în Outlook.com.
EnglishDon't use the File and Settings Transfer Wizard in Windows XP to move your files.
Nu utilizați Expertul Transfer fișiere și setări din Windows XP pentru a vă muta fișierele.
EnglishSee How to move your personal folders (.pst) file for detailed information.
Consultaţi Cum să mutaţi fişierul de foldere personale (.pst) pentru informaţii detaliate.
EnglishWhen you move the mouse with your hand, a pointer on your screen moves in the same direction.
Atunci când mutați mouse-ul cu mâna, pe ecran se mută un indicator în aceeași direcție.
EnglishMove your origami playing pieces by touching the screen to create ripples on the surface of the water.
Mutați bărcuțele de hârtie atingând ecranul pentru a crea valuri pe suprafața apei.
EnglishTo stop a screen saver and return to your desktop, move your mouse or press any key.
Pentru a opri un economizor de ecran și a reveni la desktop, mișcați mouse-ul sau apăsați orice tastă.
EnglishIf you can’t see any arrows, move your mouse to make them appear.
Dacă nu vedeți săgețile, mișcați mouse-ul pentru a le face să apară.
EnglishIf you have a digital camera, you can move your pictures from the camera to your computer.
Dacă aveţi un aparat foto digital, aveţi posibilitatea să mutaţi imaginile din aparat în computer.
EnglishIt's simple to move your Google docs and contacts to SkyDrive.
Este simplu să vă mutați documentele și contactele Google în SkyDrive.
EnglishIf you use the Finder to rename or move your SkyDrive folder, SkyDrive will stop working.
Dacă utilizați Finder pentru a redenumi sau a muta folderul SkyDrive, SkyDrive nu va mai funcționa.
EnglishIf you don’t see arrows, move your mouse to make them appear.
Dacă nu vedeți săgețile, mișcați mouse-ul pentru a le face să apară.
EnglishMove your computer closer to the router or access point.
Mutați computerul mai aproape de respectivul ruter sau punct de acces.
EnglishTo fix this problem, move your computer closer to the wireless router or access point.
Pentru a rezolva această problemă, mutați computerul mai aproape de ruterul fără fir sau de punctul de acces.
EnglishYou must tap both your Tesla balls on the playing field and move them around with your fingers.
Trebuie să atingeți ambele mingi Tesla care vă aparțin pe terenul de joc și să le mutați cu degetele.
EnglishHigher DPI settings move your pointer faster; lower DPI settings move your pointer slower.
Setările superioare deplasează indicatorul mai repede; setările inferioare deplasează indicatorul mai încet.
EnglishIf you use File Explorer to rename or move your SkyDrive folder, SkyDrive will stop working.
Dacă utilizați Explorer pentru a vă redenumi sau a vă muta folderul SkyDrive, SkyDrive nu va mai funcționa.
EnglishIf you're transferring from a 64-bit version of Windows XP, you'll need to move your files manually.
Dacă transferați de la o versiune de Windows XP pe 64 de biți, va trebui să mutați manual fișierele.

Lär dig andra ord

English
  • move your

Ta en titt på bab.las svensk-tyska lexikon.