"move through" - Rumänsk översättning

EN

"move through" på rumänska

Se exempelmeningar för "move through" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "move through" på rumänska

move substantiv
to move verb
through substantiv
Romanian
through adjektiv
Romanian
through preposition
through interjektion
Romanian

Användningsexempel för "move through" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
EnglishMove back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bară Adresă sau bara Preferințe
EnglishWe will not move forward through an obsession with the state and with the market.
Nu vom avansa dacă suntem obsedaţi de stat şi de piaţă.
EnglishThey are on the move through desperation, but what unites them all is hope for something better.
Acestea sunt pe drumuri din cauza disperării, însă ceea ce le unește este speranța în ceva mai bun.
EnglishMove forward through frames and browser elements (only works if tabbed browsing is disabled)
Mutare înainte prin cadre și elemente de browser (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)
EnglishScroll wheel and Microsoft Optical Technology let you move quickly and accurately through documents.
Rotiţa de defilare şi tehnologia optică Microsoft, vă permit să defilaţi rapid şi precis prin documente.
EnglishMove forward through the list of AutoComplete matches
Mutare înainte în lista de potriviri Completare automată
EnglishMove backward through the list of AutoComplete matches
Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată
EnglishMove back through the list of AutoComplete matches
Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată
EnglishMove forward through frames and browser elements
Mutare înainte prin cadre și elemente de browser (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)
EnglishSlide your thumb to move through apps.
Glisaţi degetul mare pentru a vă deplasa între aplicaţii.
EnglishSlide your thumb to move through apps.Slide right to go forward.Slide left to go back.
Glisaţi degetul mare pentru a vă deplasa între aplicaţii.Glisaţi spre dreapta pentru a merge înainte.Glisaţi spre stânga pentru a merge înapoi.
EnglishMove through documents and webpages quickly.
Defilaţi rapid prin documente şi pagini Web.
EnglishPress the Tab key to move forward and Shift+Tab to move backward through screen elements like the following:
Apăsați pe tasta Tab pentru a vă deplasa înainte și pe Shift+Tab pentru a vă deplasa înapoi printre elementele de pe ecran, ca de exemplu:
EnglishMove forward through options
EnglishMove back through options
EnglishMove forward through tabs
EnglishRemember, once admitted and regularised as citizens, such people can move freely through every Member State in the EU.
Reţineţi, odată ce sunt lăsaţi să intre şi primesc acte de cetăţeni, astfel de oameni au totală libertate de mişcare prin toate statele membre ale UE.
EnglishMove back through tabs

Lär dig andra ord

English
  • move through

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.