"move down" - Rumänsk översättning

EN

"move down" på rumänska

Se exempelmeningar för "move down" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "move down" på rumänska

move substantiv
to move verb
down substantiv
down adjektiv
Romanian
down adverb
Romanian
down interjektion
Romanian
down !
Romanian

Användningsexempel för "move down" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhen the charms appear, move up or down the edge, and then click Settings.
Când apar butoanele, mutați indicatorul în sus sau în jos pe margine, apoi faceți clic pe Setări.
EnglishWhen the charms appear, move up or down the edge, and then click Start.
Când apar butoanele, mutați indicatorul în sus sau în jos pe margine, apoi faceți clic pe Start.
EnglishWhen the charms appear, move up or down the edge to click the one you want.
Când apar butoanele, mutați indicatorul în sus sau în jos pe margine pentru a face clic pe cel dorit.
EnglishWhen the charms appear, move up or down the edge, then click Settings.
Când apar butoanele, mutați indicatorul în sus sau în jos pe margine, apoi faceți clic pe Setări.
EnglishTo switch to a different app, point to the upper-left corner and then move down slightly.
Pentru a comuta la o altă aplicație, indicați spre colțul din stânga sus, apoi mișcați ușor în jos.
EnglishTo switch to a different application, point to the top-left corner and then move down slightly.
Pentru a comuta la o altă aplicație, indicați spre colțul din stânga sus, apoi mișcați ușor în jos.
EnglishBut [...] no repressive regime can move down a new path unless it has the choice of an open door'.
Dar [...] niciun regim represiv nu poate porni pe un drum nou dacă nu are opţiunea unei uşi deschise.”
EnglishPoint to the top-right corner of the screen, move the mouse pointer down, then click Settings.
Indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în jos, apoi faceți clic pe Setări.
EnglishPoint to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Settings.
Indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mutați indicatorul mouse-ului în jos, apoi faceți clic pe Setări.
EnglishTo change the order in which columns appear, click a column name, and then click Move Up or Move Down.
Pentru a schimba ordinea în care apar coloanele, faceți clic pe numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.
EnglishTo change the order in which the columns display, select a column name and then click Move Up or Move Down.
Pentru a modifica ordinea în care sunt afișate coloanele, selectați numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau Mutare în jos.
EnglishTo change the order where the columns display, select a column name and then click Move Up or Move Down.
Pentru a modifica ordinea în care sunt afișate coloanele, selectați numele unei coloane, apoi faceți clic pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos.
EnglishMove the selection down one page
EnglishIf you add multiple effects, you can change the order in which they are displayed by using the Move Up or Move Down buttons.
Dacă adăugați mai multe efecte, puteți schimba ordinea în care acestea se afișează utilizând butoanele Mutare în sus sau Mutare în jos.
Englishyou're using a mouse, point to the top-right corner of the screen, move the mouse pointer down, then click Search.)
(Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Căutare.)
Englishyou're using a mouse, point to the top-right corner of the screen, move the mouse pointer down, then click Share.)
(Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Partajare.)
Englishyou're using a mouse, point to the top-right corner of the screen, move the mouse pointer down, then click Settings.)
(Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Setări.)
English(If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, then click Settings.
(Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mutați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Setări.)
Englishyou're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Search.)
(Dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Căutare.)
EnglishYou can also point to the upper-left corner and then move the pointer down to see the apps you've used recently.
De asemenea, puteți să indicați spre colțul din stânga sus și apoi să mutați indicatorul în jos pentru a vedea aplicațiile pe care le-ați utilizat recent.

Lär dig andra ord

English
  • move down

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.