"move away from" - Rumänsk översättning

EN

"move away from" på rumänska

Se exempelmeningar för "move away from" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "move away from" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI noted the intention to move away from the logic of productivism.
Am remarcat intenţia de îndepărtare faţă de logica productivismului.
EnglishWe want and we need to move away from this oil-based society.
Dorim şi trebuie să ne îndepărtăm de această societate bazată pe petrol.
EnglishAs many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
După cum au spus mulţi vorbitori, trebuie să ne îndepărtăm, de asemenea, de metodele de coordonare deschisă.
EnglishI absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Vreau să nu mai fim niciodată puși în situația de a ni se pune eticheta de "plătitor, nu jucător”.
EnglishIt is time to move away from the use of historical payments.
Este timpul să ne îndepărtăm de utilizarea plăților istorice.
EnglishWe need to move away from national egos and towards greater effectiveness at European level.
Trebuie să lăsăm în urmă orgoliile naționale și să ne îndreptăm către o mai mare eficiență la nivel european.
EnglishWe are seeking to move away from historical and individual references towards area-based premiums.
Încercăm să ne depărtăm de referințele istorice și individuale spre prime acordate în funcție de suprafață.
EnglishI think that a European credit rating agency is required, which will move away from financial speculation.
Consider că este nevoie de o agenție europeană a ratingului de credit, care să se îndepărteze de speculațiile financiare.
EnglishI should also like us to move away from the black and white idea of asylum, where it is said to lead only to abuse.
Totodată, aș dori să depășim prejudecățile privind azilul și concepția conform căreia acesta conduce doar la abuzuri.
EnglishAlthough we must move away from energy production using fossil fuels, nuclear energy is not the alternative.
Deși trebuie să ne îndepărtăm de producția de energie care utilizează combustibili fosili, energia nucleară nu este o alternativă.
EnglishLet us not move away from that.
Haideţi să ne îndepărtăm de această perspectivă.
EnglishOtherwise, we will move away from the fundamental idea of European integration and lose the respect of the citizens of Europe.
În caz contrar, ne vom îndepărta de ideea fundamentală a integrării europene și vom pierde respectul cetățenilor Europei.
EnglishIf we care for Europe, we should move away from responding to the expectations of Finance Ministers and move towards citizens' expectations.
Dacă ne pasă de Europa, ar trebui să acordăm atenţie aşteptărilor cetăţenilor, nu doleanţelor miniştrilor de finanţe.
EnglishCroatia seems to be prepared to move away from its past, for example by providing support for returning war refugees.
Croația pare să fie pregătită să se îndepărteze de trecutul ei, cum ar fi prin acordarea de sprijin pentru întoarcerea refugiaților de război.
EnglishAll the surveys show that 77% of French people want to move away from nuclear energy, but in France we cannot have that debate.
Toate sondajele arată că 77 % dintre francezi doresc să se renunțe la energia nucleară, dar în Franța nu putem avea această dezbatere.
EnglishWe need to move away from a narrow focus on net balances and move towards an approach based on solidarity, burden-sharing and equity.
Trebuie să trecem de la o concentrare limitată asupra soldurilor nete la o abordare bazată pe solidaritate, repartizarea sarcinilor şi echitate.
EnglishWe succeeded in mobilising world public opinion and the Western political elite was forced to move away from its traditional pragmatism.
Am reuşit să mobilizăm opinia publică mondială şi elita politică occidentală a fost constrânsă să se desprindă de pragmatismul său tradiţional.
EnglishAlthough it is well known that President Yanukovich is not going to weaken ties with Russia, this does not mean that he is going to move away from the EU.
Deşi se ştie că actualul preşedinte Yanukovich nu va slăbi legăturile cu Rusia, acest lucru nu înseamnă că se va îndepărta de UE.
EnglishClimate protection is on the agenda, but we are not seeing a move away from coal-powered generation of electricity or from nuclear power.
Protecţia climei este pe agendă, dar nu constatăm o distanţare faţă de producerea de energie electrică pe bază de cărbune sau faţă de energia nucleară.
EnglishThere has been a move away from the content which enjoyed general consensus in February and, given the serious crisis, this is not surprising.
S-a deviat de la conţinut, lucru de care s-a bucurat de unanimitate în februarie şi având în vedere criza gravă, acest lucru nu este surprinzător.

Lär dig andra ord

English
  • move away from

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.