EN move
volume_up
{substantiv}

move (även: footstep, pace, pitch, step)
volume_up
pas {mask.}
Therefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
De aceea, consider că acest instrument reprezintă un pas în direcția corectă.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Căci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
Acest pas spre o cooperare consolidată este unul inovator, ca să putem înregistra progrese în ceea ce privește dezbaterea.
move
volume_up
mişcare {fem.} (la şah)
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Vreau să fiu bine înţeles: aceasta a fost o mişcare inteligentă a Consiliului - o mişcare foarte inteligentă.
That move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Această mişcare poate fi bazată pe motive de rapiditate şi unitate în luarea deciziilor.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Personal, consider această mişcare ca pe o încălcare fără precedent a dreptului internaţional.
move
volume_up
mutare {fem.} (la șah)
Open the app commands, and then tap or click Move.
Deschideți comenzile de aplicație, apoi atingeți sau faceți clic pe Mutare.
The move task uses the $user variable to retrieve the source and target user information.
Activitatea Mutare utilizează variabila $user pentru a regăsi informaţiile despre utilizatorii sursă şi destinaţie.
Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri

Användningsexempel för "move" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Consiliul, în special, nu a avut nicio reacţie în privinţa excluderii voluntare.
EnglishThe windows reappear when I move the pointer away from the Show desktop button.
Ferestrele reapar atunci când mut indicatorul departe de butonul Afișare desktop.
EnglishLadies and gentlemen, our economies are starting to move in the right direction.
Doamnelor și domnilor, economiile noastre încep să se miște în direcția bună.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Suntem surprinşi când cetăţenii din ţările magrebiene vor să se mute cu toţii aici.
EnglishYou can copy and move files and folders in a few different ways in File Explorer.
Puteți copia și muta fișiere și foldere în câteva moduri diferite în Explorer.
EnglishIt is now time to move to action and put the Council conclusions into practice.
Acum este timpul să acţionăm şi să punem în practică concluziile Consiliului.
EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Se va muta în partea cealaltă și nu va mai fi asociată cu persoana respectivă.
EnglishUnder Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
Sub Rezoluție, mutați glisorul la rezoluția dorită, apoi faceți clic pe Se aplică.
EnglishLadies and gentlemen, I propose we move to the next items on our order of business.
Doamnelor și domnilor, propun să trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi.
EnglishThis is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
De aceea, apelez la Consiliu şi la statele membre UE, pentru a accelera acest proces.
EnglishWhen you move text to another location, the original text is not preserved.
Atunci când mutați textul într-o altă amplasare, textul original nu este păstrat.
EnglishIf you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Dacă mutați cursorul în partea stângă extremă, cursorul de indicare nu va mai clipi.
EnglishWill it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
Va ajuta cu adevărat la mobilizarea sumelor importante de care vorbim de fapt aici?
EnglishWorse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk.
Mai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil.
EnglishThe subject of our discussion today is people's ability to move about freely.
Tema discuţiei noastre de astăzi este dreptul persoanelor de a circula liber.
EnglishMove the slider back to the position it was originally in, and then click OK.
Mutați cursorul înapoi la poziția la care s-a aflat inițial, apoi faceți clic pe OK.
EnglishYou don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
Nu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
Tratatul de la Lisabona prevede această măsură, care va constitui o evoluție pozitivă.
EnglishThe first is the question of young people being able to move across borders.
Primul se referă la posibilitatea ca tinerii să circule dincolo de frontiere.
EnglishOthers countries move somewhat slower - maybe Ukraine is an example of that.
Alte țări se mișcă mai lent - poate Ucraina este un exemplu al acestui lucru.