EN guard
volume_up
{substantiv}

guard (även: guardianship, watch)
volume_up
pază {fem.}
The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.
Paza de coastă a depus toate eforturile posibile pentru salvarea persoanelor dispărute.
Parliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
Parlamentul ar trebui să fie un câine de pază şi în ceea ce priveşte puterea de cumpărare a monedei euro.
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Unul era agent de pază, unul era măcelar, altul comerciant şi altul un agent al forţelor de ordine publică.
guard (även: patrol, sentinel, sentry, watch)
guard (även: sentinel, sentry, watch, watchman)
guard (även: warden, watchman)
volume_up
paznic {mask.}
guard (även: watch)
guard (även: care)
guard (även: guardian, watchman, warder)
volume_up
gardian (pazitor) {mask.}
guard (även: watch)
volume_up
gardă (straja) {fem.}
guard
volume_up
ocrotire {fem.} (apărare)
guard (även: forester)
volume_up
pândar {mask.} (de pădure)
guard (även: bar, fence, grating, iron bar)
guard (även: watch, espial)
guard (även: guardian)
volume_up
gardian {mask.}
The European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Parlamentul European va rămâne un gardian permanent al drepturilor omului, susţinându-le.
Violence is also occurring: today we were informed that a mayor from the opposition party and a guard had been shot dead.
Apar, de asemenea, şi situaţii de violenţă: astăzi ni s-a comunicat că un primar din partidul de opoziţie şi un gardian au fost împuşcaţi mortal.

Användningsexempel för "guard" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNX allows the processor to help guard the PC from attacks by malicious software.
NX permite procesorului să protejeze PC-ul de atacuri ale programelor rău intenționate.
EnglishI do not believe that any of these issues should make us lower our guard.
Nu cred că aceste aspecte ar trebui să ne determine să lăsăm garda jos.
EnglishHowever, we should guard against over-dramatising the situation.
Cu toate acestea, ar trebui să ne păzim de dramatizarea în exces a situaţiei.
EnglishTwo officers of the Spanish Civil Guard were killed by ETA whilst performing their duties.
Doi ofiţeri ai Gărzii Civile spaniole au fost ucişi de ETA în timp ce se aflau la datorie.
EnglishThe Russians will jealously guard access to the Black Sea from there.
Rușii vor păzi cu gelozie accesul la Marea Neagră din acest loc.
EnglishHowever, for too long, we have mistakenly lowered the guard against tuberculosis.
Cu toate acestea, am redus în mod eronat, pentru prea mult timp, măsurile de luptă împotriva tuberculozei.
EnglishWe must guard against the temptation of protectionism and the renationalisation of common policies.
Trebuie să rezistăm tentaţiei protecţionismului şi a renaţionalizării politicilor comune.
EnglishLet us guard that advantage; let us strengthen and protect it.
Haideți să păstrăm acest avantaj, să îl consolidăm și să îl protejăm.
EnglishThe lockout policy helps guard against malicious attacks by unauthorized users.
Politica de blocare ajută la protecţia împotriva atacurilor rău intenţionate ale utilizatorilor neautorizaţi.
EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Principala noastră responsabilitate se referă la drepturile cetăţenilor şi trebuie să protejăm aceste drepturi.
EnglishLet us prevent them from travelling and doing business, and that includes the Revolutionary Guard.
Să-i împiedicăm să călătorească și să facă afaceri, aici fiind inclusă și Garda Revoluționară.
EnglishHelp guard against viruses, spyware, and malicious software of all kinds.
Protejează împotriva virușilor, programelor spion și altor programe software rău intenționate de orice fel.
EnglishThe label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.
Totodată, o astfel de etichetă îi va proteja pe consumatorii care suferă de alergii.
EnglishI would like us to guard against this kind of legal jiggery-pokery and nonsense for three reasons.
Aş dori să ne ţinem departe de acest tip de sforării juridice şi absurdităţi din trei considerente.
EnglishThe European Union should not, therefore, lower its guard.
De aceea, Uniunea Europeană nu trebuie să-și lase garda jos.
EnglishHowever, we must be vigilant on this point and guard against any kind of demagogy.
Cu toate acestea, trebuie să fim vigilenţi în ceea ce priveşte această chestiune şi să ne ferim de orice formă de demagogie.
EnglishThere is only one answer to the old question 'Who will guard the guards themselves?'
Există un singur răspuns la vechea întrebare: cine îi păzeşte pe paznici? Legea îi păzeşte pe paznici.
EnglishMr President, it is my personal view that, in this case, we must guard against one-sided judgments.
în numele grupului S&D. - Personal, cred că trebuie să ne ferim în acest caz de judecățile din perspectivă unilaterală.
EnglishMrs Grabowska, I must thank you also for all that the Republic of Poland is doing to guard the external borders.
Dnă Grabowska, aş dori să vă mulţumesc pentru tot ce face Republica Polonia pentru protejarea graniţelor externe.
EnglishThis is a danger that we must guard against.
Acesta este un pericol de care trebuie să ne ferim.