"field" - Rumänsk översättning

EN

"field" på rumänska

volume_up
field {substantiv}

EN field
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

field (även: heathland)
volume_up
câmp {neut.}
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
În timp, acest lucru va crea numai un câmp de indiferenţă sau un câmp de luptă.
The maximum character length of each field's value is specified below.
Numărul maxim de caractere din valoarea fiecărui câmp este specificată mai jos.
Some portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Unele computere portabile folosesc un câmp magnetic pentru a verifica închiderea capacului.
field
volume_up
teren {neut.} (de fotbal, cricket)
The ayatollahs behind dictator Ahmadinejad and Al Qaida must be having a field day.
Ayatolahii din spatele dictatorului Ahmadinejad și Al-Qaida au avut probabil o zi de teren.
How much of this aid has actually arrived in the field?
Cât din acest ajutor a ajuns de fapt şi de drept în teren?
Cât suntem de buni în propriul nostru teren?
field
volume_up
sector {neut.}
We have a great deal of expertise in this field, as I have already mentioned.
Este un sector în care dispunem de o experiență bogată, după cum am menționat deja.
So this would result in creating an uneven playing field in our sector, favouring the richest countries.
Am antrena astfel un mediu concurențial inechitabil în sector, prin care am favoriza țările bogate.
The strategy involves encouraging investment in this field and promoting initiatives focused on renewable energies.
Strategia implică încurajarea investițiilor în acest sector și promovarea inițiativelor axate pe energii regenerabile.
field
volume_up
ogor {neut.}
field
volume_up
plai {neut.} (câmpie)
field
volume_up
solă {fem.}
field (även: scope)
field
field (även: sheep fold, strip ground)
volume_up
tarla {fem.}

2. militärt

field
volume_up
pluton {neut.} (la curse)

3. geografi

field
volume_up
câmp {neut.}
Over time, this will only create either a field of indifference or a field for a battle.
În timp, acest lucru va crea numai un câmp de indiferenţă sau un câmp de luptă.
The maximum character length of each field's value is specified below.
Numărul maxim de caractere din valoarea fiecărui câmp este specificată mai jos.
Some portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Unele computere portabile folosesc un câmp magnetic pentru a verifica închiderea capacului.
field (även: plain, champaign)

Användningsexempel för "field" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishProgress has been made in the field of energy, but not the progress that we want.
S-au făcut progrese în domeniul energetic, însă nu progresele pe care le dorim.
EnglishIn the field of energy there is a great deal happening on and around the sea.
În domeniul energiei se întâmplă deja o mulțime de lucruri în și în jurul mării.
EnglishHowever, despite the progress made in this field, many inequalities between remain.
Totuşi, în ciuda progresului realizat în acest domeniu, rămân multe inegalităţi.
EnglishThis is not an appeal to postpone our actions in the field of public finances.
Acesta nu este un apel la amânarea acţiunilor în domeniul finanţelor publice.
EnglishThis step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.
Primul pas este crucial pentru a înfrunta dificultăţile globale în domeniul apărării.
EnglishIt is high time that we introduced a common, EU-wide policy in this field.
A sosit timpul să introducem o politică comună, la nivelul UE, în acest domeniu.
EnglishThe field of research and development faces particular challenges in this respect.
Domeniul cercetării și dezvoltării se confruntă cu provocări speciale în acest sens.
EnglishSerbia is showing serious lapses in the field of respect for human rights.
Serbia dă dovadă de deficiențe grave în domeniul respectării drepturilor omului.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
În ultimii ani, s-au înregistrat progrese în domeniul vaccinării animalelor.
EnglishThe agreement will intensify world trade, especially in the field of services.
Acordul va intensifica comerțul mondial, în special în domeniul serviciilor.
Englishthe report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
raportul dnei Alvarez referitor la cooperarea administrativă în domeniul impozitării,
EnglishAction has been taken and clear and precise rules introduced in this field, too.
Trebuie luate măsuri şi trebuie introduse reguli clare şi precise şi în acest domeniu.
EnglishI think we, the European Parliament, have to take the initiative in this field.
Consider că noi, Parlamentul European, trebuie să preluăm iniţiativa în acest domeniu.
EnglishOne of them is the field of water management, complete with flood control.
Unul dintre acestea este administrarea apelor, împreună cu controlul inundaţiilor.
EnglishI would also favour the cooperation on this topic in the field of research.
De asemenea, aş favoriza cooperarea în materie de cercetare în acest domeniu.
EnglishIn the People search field, type the name of the contact you’re looking for.
În câmpul de căutare Persoane, tastați numele persoanei de contact pe care o căutați.
EnglishInstead, it embodies the fundamental economic principle of levelling the playing field.
În schimb, ea întruchipează principiul economic fundamental al şanselor egale.
EnglishI would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
Aş dori să mă alătur celor care consideră că acest domeniu este unul foarte important.
EnglishIt should, by the way, also respect its own international commitments in that field.
De asemenea, ar trebui să îşi respecte angajamentele internaţionale în acest domeniu.
EnglishThe precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Precedentul din domeniul impozitării economiilor ar trebui să tragă un semnal de alarmă.