"correction" - Rumänsk översättning

EN

"correction" på rumänska

volume_up
correction {substantiv}

EN correction
volume_up
{substantiv}

This is a serious error, the correction of which is important.
Aceasta este o eroare gravă, a cărei corectare este importantă.
Clear correction of data must be possible.
Trebuie să fie posibilă o corectare clară a datelor.
The rights of information, access and correction will and must be assured in the agreement to be signed.
Dreptul la informare, acces şi corectare va fi şi trebuie să fie asigurat în cadrul acordului care se va semna.
correction (även: castigation)
Mr President, this is only a factual correction.
Dle preşedinte, aceasta este numai o corecţie faptică.
This was not just a statistical correction.
Nu a fost doar o corecţie de statistică.
First, I would like to make a correction.
În primul rând, aş dori să fac o corecţie.

Användningsexempel för "correction" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis correction has, in fact, already been set out in full at the end of the voting list.
Această corecție este, de fapt, prezentată complet la sfârșitul listei de votare.
EnglishIn the Text Correction dialog box, select one of the following options:
În caseta de dialogCorecție text, selectați una dintre următoarele opțiuni:
EnglishThe correction of this anachronistic and regrettable situation is urgent.
Corectarea acestei situaţii anacronice şi regretabile este urgentă.
EnglishWithout this correction, there would be a discrepancy between the regulation itself and its title.
Fără această corecție, ar exista o discrepanță între regulament și însuși titlul său.
EnglishI endorse Mrs Ferreira's report on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.
Susțin raportul dnei Ferreira privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice.
EnglishYou can use the automatic correction tool in Photo Gallery or adjust the exposure yourself.
Utilizați instrumentul pentru corecție automată din Galeria foto sau să reglați expunerea manual.
EnglishTo access the correction area, tap the recognized text for the word that you want to correct.
Pentru a accesa zona de corecție, apăsați textul recunoscut în care se află cuvântul de corectat.
EnglishUnfortunately, you did not mention this correction in the PSD study.
Din păcate, nu aţi menţionat această ajustare în studiul PSD.
EnglishYou can immediately submit a request for a correction.
Aveți posibilitatea să remiteți imediat o cerere pentru corecție.
EnglishMr President, I would like to make a simple technical correction that does not alter this report in any way.
Dle președinte, aș dori să fac o corecție tehnică simplă care nu modifică acest raport în niciun fel.
EnglishIn the Text Correction dialog box, tap Options.
În caseta de dialog Corecție text atingeți Opțiuni.
EnglishMr President, this is a minor correction.
Domnule Preşedinte, aceasta este o rectificare minoră.
EnglishThe report deals with the prevention and correction of macroeconomic imbalances, and advocates increased supervision.
Raportul tratează prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și susține o supraveghere sporită.
EnglishOn the one hand, it is about a correction of fact and, on the other, a somewhat more balanced formulation:
2. Pe de o parte, este vorba despre o corectură de fapt şi, pe de altă parte, despre o formulare oarecum mai echilibrată:
EnglishThe funds in the reserve may turn out to be insufficient, and then it will be essential to make a correction to the budget.
Fondurile rezervei se pot dovedi a fi insuficiente, iar apoi va fi esenţial să facem o rectificare de buget.
EnglishFurther correction is essential here.
Este esențial să se facă și alte corecții aici.
EnglishThey require the swift correction of the structural shortcoming in the monetary union, namely the economic and social union.
Este nevoie de corectarea rapidă a deficienței structurale a uniunii monetare, și anume uniunea economică și socială.
EnglishBecause the correction takes the whole word into account, the word might change as you correct individual characters.
Deoarece corectura ia în calcul tot cuvântul, este posibil să se modifice cuvântul în timp ce corectați caractere individuale.
EnglishSo much for the correction.
Atât am avut de spus în legătură cu corectura.
EnglishThis is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
Aceasta reprezintă o simplă modificare tehnică sau corecție care nu modifică raportul în niciun fel și nu are alte implicații.