EN complete
volume_up
{adjektiv}

complete (även: consummate, entire, full, stark)
volume_up
complet {adj. mask.}
The main political parties are in complete agreement on this issue.
Partidele politice principale sunt complet de acord cu această problemă.
It needs parliamentary ratification before the process is complete.
Are nevoie de ratificarea parlamentară înainte ca procesul să fie complet.
I am in complete agreement with the points made by the previous speakers.
Sunt complet de acord cu punctele ridicate de vorbitorii anteriori.
complete (även: entire, full, total)
volume_up
deplin {adj. mask.}
The internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Piața internă există de 20 de ani, însă nu este încă pe deplin realizată.
Our objective as liberals is to give the Commission our complete support for its plans.
Obiectivul nostru în calitate de liberali este de a sprijini pe deplin planurile Comisiei.
I can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
Nu pot decât să sprijin de deplin cele spuse de domnul Groote cu privire la taxa auto.
complete (även: absolute, boundless, emphatic, peremptory)
volume_up
absolut {adj. mask.}
The Council of Ministers was divided, with a complete lack of direction.
Consiliul de Miniştri a fost împărţit, neavând absolut nicio direcţie.
Aceasta funcționează absolut independent.
What nonsense, complete and utter nonsense!
Ce nonsens, un nonsens total şi absolut!
complete (även: full, jam-packed)
volume_up
plin {adj. mask.}
This is a complete food, full of nutrients, and acknowledged to be of the highest quality.
Aceasta este un aliment complet, plin de elemente nutritive și recunoscut ca fiind de cea mai înaltă calitate.
complete (även: entire, full, whole)
volume_up
plin {adj. mask.} (întreg)
This is a complete food, full of nutrients, and acknowledged to be of the highest quality.
Aceasta este un aliment complet, plin de elemente nutritive și recunoscut ca fiind de cea mai înaltă calitate.
complete (även: entire, integral, thoroughgoing)
volume_up
integral {adj. mask.}
In relation to this, I strongly encourage the Commission to complete a thorough implementation of the Digital Agenda, which is referred to in the communication.
În acest sens, încurajez cu putere Comisia să aplice în mod integral agenda digitală la care se face referire în comunicare.
complete

Användningsexempel för "complete" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
EnglishThere is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
Aici este nevoie de clarificare şi, mai presus de toate, de transparenţă completă.
EnglishThe complete withdrawal of quotas will deal the deathblow to many small farms.
Eliminarea completă a cotelor va reprezenta lovitura fatală pentru multe ferme mici.
EnglishYou will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Veţi putea să vă încheiaţi misiunea în două săptămâni cu satisfacţie deplină.
EnglishAfter the installation is complete, click Finish to restart your computer.
Când instalarea se termină, faceți clic pe Terminare pentru a reporni computerul.
EnglishThe recently submitted Commission proposals will complete this legal framework.
Propunerile prezentate recent de Comisie vor completa acest cadru juridic.
EnglishYou'll need to reinstall your programs by hand after Windows 7 installation is complete.
Va trebui să reinstalați manual programele după terminarea instalării Windows 7.
EnglishI believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter.
Cred că o interdicție asupra comerțului intracomunitar nu este deloc un început.
EnglishThis is a mechanism which is necessary to complete the framework of the Treaty.
Acesta este un mecanism care este necesar în vederea definitivării cadrului tratatului.
EnglishThis is a complete contradiction of the goals of the Seventh Framework Programme.
Aceasta intră în contradicţie totală cu obiectivele celui de-al şaptelea program-cadru.
EnglishOne of them is the field of water management, complete with flood control.
Unul dintre acestea este administrarea apelor, împreună cu controlul inundaţiilor.
EnglishUsers in the Administrators group have complete control of the computer.
Utilizatorii din grupul Administratori au un control total asupra computerului.
EnglishA disc that has been finalized is complete, and you can't add any more files to it.
Un disc care a fost finalizat este încheiat și nu se mai pot adăuga fișiere pe acesta.
EnglishThe Commission sets great store by the complete, correct application of the Directive.
Comisia îşi pune mari speranţe în aplicarea completă şi corectă a directivei.
EnglishClick New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
Faceți clic pe Driver nou, apoi efectuați pașii din Expert adăugare driver de imprimantă.
EnglishAnother problem is the complete imbalance between freedom and security.
O altă problemă este lipsa totală a unui echilibru între libertate şi securitate.
EnglishAfter installation is complete, log on to your computer at the Windows logon prompt.
După terminarea instalării, faceți Log on pe computer în promptul de Log on la Windows.
EnglishOnce validation is complete, you'll see a webpage explaining the results.
După terminarea validării, veți vedea o pagină Web care explică rezultatele.
EnglishThey have set an example for other states which have yet to complete the procedure.
Acestea au stabilit un exemplu pentru alte state care încă trebuie să încheie procedura.
EnglishAfter installation is complete, click Restart Now to restart your computer.
Când instalarea se termină, faceți clic pe Repornire acum pentru a reporni computerul.