"commencement" - Rumänsk översättning

EN

"commencement" på rumänska

volume_up
commencement {substantiv}

EN commencement
volume_up
{substantiv}

commencement (även: beginning, birth, first, offset)
commencement (även: beginning)

Synonymer (engelska) till "commencement":

commencement

Användningsexempel för "commencement" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor the second consecutive year, the Commission is recommending the commencement of membership talks with regard to Macedonia.
Pentru al doilea an consecutiv, Comisia recomandă începerea negocierilor pentru aderare cu privire la Macedonia.
EnglishHowever, we all know that the content of these reports is not the main obstacle to the commencement of accession talks.
Cu toate acestea, știm cu toții că respectivul conținut al acestor rapoarte nu este principalul obstacol în calea începerii negocierilor de aderare.
EnglishThe Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe therefore strongly welcomes the commencement of accession negotiations with Iceland.
Prin urmare, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa salută cu hotărâre începerea negocierile de aderare cu Islanda.
EnglishI appeal, therefore, for the commencement of such a debate on the participation of women in politics in the countries of the European Union.
Prin urmare, solicit demararea unei astfel de dezbateri privind participarea femeilor la viaţa politică în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.
EnglishThe relevant decision of the European Parliament once again urged the settlement of the name debate and the immediate commencement of accession negotiations.
Decizia relevantă a Parlamentului European a cerut încă o dată soluționarea dezbaterii numelui și începerea imediată a negocierilor de aderare.
EnglishMr President, in keeping with the vision on enlargement, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe supports the immediate commencement of negotiations.
în numele grupului ALDE. - Consecvenți viziunii cu privire la extindere, grupul liberal susține începerea imediată a negocierilor.
EnglishThat being said, the report also welcomes the commencement of dialogue on human rights, the progress of which is essential for the development of bilateral relations.
Acestea fiind spuse, raportul salută începerea dialogului asupra drepturilor omului, al cărui progres este esenţial pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale.
EnglishIn reference to point 16 of the motion for a resolution, I appeal for a prompt commencement of negotiations on accession of the EU to the European Convention on Human Rights.
Cu privire la punctul 16 din propunerea de rezoluţie, solicit începerea rapidă a negocierilor de aderare a UE la Convenţia europeană a drepturilor omului.
EnglishThis should comprise macrofinancial assistance along with the rapid and immediate commencement of talks, as far as this is possible, on an association agreement.
Aceasta ar trebui să cuprindă asistenţă macrofinanciară împreună cu începerea rapidă şi imediată a negocierilor, în măsura în care este posibil, asupra acordului de asociere.