"comitology" - Rumänsk översättning

EN

"comitology" på rumänska

Se exempelmeningar för "comitology" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "comitology" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is a good approach, because there are very many forms of comitology.
Aceasta este o bună abordare, deoarece există foarte multe forme de comitologie.
EnglishOn the comitology issue, our group supports the compromise that has been negotiated.
În ceea ce priveşte chestiunea de comitologie, grupul nostru susţine compromisul negociat.
EnglishFurthermore, comitology has its own implicit transparency standards.
În plus, comitologia are standardele sale proprii de transparenţă implicită.
EnglishDefining the new comitology rules is a key element of the legislative process.
Definirea noilor standarde de comitologie reprezintă un element-cheie al procesului legislativ.
EnglishToo many rules in the new regulation are implemented using the comitology procedure.
Mult prea multe norme din noul regulament sunt puse în aplicare prin procedura de comitologie.
EnglishIt is 'yes' to debate, it is 'yes' to cooperation, but it is 'no' to comitology.
Este un "da” pentru dezbatere, este un "da” pentru cooperare, însă este un "nu” pentru comitologie.
EnglishThere was also the specific question by Mr Moreira on the comitology.
A mai fost și întrebarea concretă adresată de domnul Moreira referitoare la comitologie.
EnglishIt has been blocked because of the delayed comitology decision.
El a fost blocat din cauza întârzierii deciziei în cadrul procedurii de comitologie.
EnglishThis consultation process goes beyond the strict bounds of comitology.
Procesul de consultare depășește limitele stricte ale comitologiei.
EnglishFor example, you state that 90% of legislative activity is done through comitology.
De exemplu, afirmaţi că 90% din activitatea legislativă este realizată prin intermediul comitologiei.
EnglishIt needs clear and enforceable rules within the new comitology.
Are nevoie de reguli clare și aplicabile în interiorul noii comitologii.
EnglishThis looks, in particular, at the so-called comitology aspects.
Acest fapt privește, în special, așa-numitele aspecte de comitologie.
EnglishThen we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.
Ajungem apoi la punctul crucial, care, pentru mine, este reprezentat întotdeauna de problema comitologiei.
EnglishIn particular, Isobel's help on the complex comitology issues is very much appreciated.
Se apreciază foarte mult în special ajutorul lui Isobel cu privire la problemele complexe de comitologie.
EnglishThe purpose of the resolution before us is not to quash the comitology decision to which it refers.
Scopul rezoluţiei pe care o discutăm nu este de a infirma decizia de comitologie la care se referă.
EnglishTo this end, the Commission decided to submit a draft decision based on the comitology procedure.
În acest scop, Comisia a hotărât să transmisă un proiect de decizie, în baza procedurii de comitologie.
Englishcodecision for future restrictions instead of comitology
codecizia pentru viitoarele restricții în locul comitologiei;
EnglishThese rules provide that when the Commission accepts financing, it must follow comitology procedures.
Aceste norme prevăd respectarea procedurilor de comitologie de către Comisie în momentul acceptării finanțării.
EnglishOther amendments concerned the comitology provisions.
Alte amendamente au vizat dispozițiile de comitologie.
EnglishSuch measures are subject to the comitology system.
Astfel de măsuri sunt supuse sistemului comitologiei.

Lär dig andra ord

English
  • comitology

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.