"coming year" - Rumänsk översättning

EN

"coming year" på rumänska

Se exempelmeningar för "coming year" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "coming year" på rumänska

coming substantiv
to come verb
come interjektion
year substantiv

Användningsexempel för "coming year" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe French Presidency of the G20 has identified this as a priority for the coming year.
Președinția franceză a G20 a clasificat-o drept prioritate a anului următor.
EnglishI hope that the waste of money for the coming year is kept to a limit and actually stops.
Sper că risipa de bani din următorii ani va fi limitată și chiar se va opri.
EnglishThe coming year will be especially important for the presence of the EU on the global stage.
Anul următor va fi deosebit de important pentru prezența UE pe scena mondială.
EnglishThank you, and I wish you success in your work over the coming year.
Vă mulțumesc și vă doresc succes în activitatea dvs. în anul următor.
EnglishThis means that this coming year, Europe must do more and better work.
Acest lucru înseamnă că în acest an, acţiunile Europei trebuie să fie mai numeroase şi mai bune.
EnglishIn the coming year, we are going to review our agricultural policy, and also our fisheries policy.
În anul care urmează, ne vom revizui politica agricolă, precum şi politica din domeniul pescuitului.
EnglishI welcome the fact that the European Commission is starting the coming year with a substantial work programme.
Salut faptul că Comisia Europeană începe anul următor cu un program de lucru considerabil.
EnglishI believe that in his coming year of office he will listen more strenuously to the voices of the citizens.
Am convingerea că în noul an de mandat, acesta va asculta cu și mai multă atenție vocile cetățenilor.
EnglishWe will be working on both aspects over the coming year, carefully and without duplicating other efforts in the forest area.
Vom lucra la ambele aspecte pe parcursul anului viitor, cu grijă și fără a dubla alte eforturi în zona forestieră.
EnglishThe financial crisis Recovery Plan and the milk crisis have made the budgetary procedure for the coming year very challenging.
Criza financiară, Planul de redresare şi criza din sectorul laptelui au făcut o provocare din procedura bugetară pentru anul următor.
EnglishWe are therefore prioritising the European Economic Recovery Plan, with financing of EUR 2.4 billion for the coming year.
Prin urmare, acordăm prioritate Planului european de redresare economică, acordând finanţări în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru anul viitor.
EnglishParliament is prioritising the European Economic Recovery Plan, with financing of EUR 2.4 billion for the coming year.
Parlamentul acordă o importanţă prioritară Planului european de redresare economică, alocând fonduri în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru anul următor.
EnglishOn this issue, I believe that in the coming year, we must have a transparent public debate within the Union and within the Member States concerned.
În acest sens, cred că în anul următor trebuie să avem o dezbatere publică transparentă în cadrul Uniunii și în statele membre în cauză.
EnglishWindows 8.1—a free update to Windows 8—is coming later this year, and a prerelease version is available now for you to try.
Windows 8.1 - o actualizare gratuită la Windows 8 - va fi lansat la sfârșitul acestui an, iar acum este disponibilă o versiune preliminară pe care să o încercați.
EnglishI would like to thank the President for his generosity and to give you all my best wishes for this festive season and for the coming year.
Aș dori să-i mulțumesc președintelui pentru generozitatea sa și să vă transmit urările mele de bine pentru acest anotimp festiv și pentru anul viitor.
EnglishI should like to find out from the European Commission what the latest is on this score and what steps we can expect in this respect in the coming year.
Aş dori să aflu de la Comisia Europeană care sunt noutăţile în această privinţă şi la ce măsuri ar trebui să ne aşteptăm în acest sens în anul care urmează.
EnglishThe Commission intends in the coming year to propose a number of EU implementing rules ensuring a uniform level of safety of non-commercial aviation.
Comisia intenţionează să propună în anii următori o serie de norme comunitare de punere în aplicare care să asigure un nivel uniform de siguranţă pentru aviaţia necomercială.
EnglishDoes the European Commission intend to draft a communication on Roma issues in the coming year, having in mind the above mentioned request of the European Parliament?
Intenţionează Comisia Europeană să elaboreze anul viitor o comunicare privind situaţia romilor, ţinând cont de cererea mai sus menţionată a Parlamentului European?
EnglishDoes the European Commission intend to draft a communication on Roma issues in the coming year, having in mind the above mentioned request of the European Parliament?
Are Comisia intenţia de a redacta, anul viitor, o comunicare privind problemele legate de rromi, având în vedere solicitarea sus-menţionată a Parlamentului European?

Lär dig andra ord

English
  • coming year

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.