"coming up!" - Rumänsk översättning

EN

"coming up!" på rumänska

EN coming up!
volume_up
[exempel]

coming up!
Under pressure from the European Parliament, the agreement which we have already concluded is coming up for review.
Sub presiunea Parlamentului European, acordul pe care deja l-am încheiat urmează a fi revizuit.
For example, you can add the Calendar app so you'll be able to see at a glance if you have an appointment coming up, or add the Mail app to see if you have a new message.
De exemplu, puteți să adăugați aplicația Calendar, pentru a vedea imediat dacă urmează să aveți o întâlnire sau să adăugați aplicația Mail, pentru a vedea dacă aveți un mesaj nou.

Liknande översättningar för "coming up!" på rumänska

coming substantiv
to come verb
come interjektion
up adverb
Romanian
up! interjektion
Romanian

Användningsexempel för "coming up!" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOne example is Poland, a large and up-and-coming country which I very much respect.
Un exemplu este Polonia, o țară mare și întreprinzătoare pe care o respect foarte mult.
EnglishWe have a whole team watching for new threats and coming up with ways to squash them.
Avem o întreagă echipă care urmărește noile amenințări și găsește modalități să le îndepărteze.
EnglishWe have that opportunity coming up in this Parliament early next year.
Parlamentul va avea această ocazie la începutul anului viitor.
EnglishWe ended up coming out looking incoherent, disorganised and weak.
Noi am lăsat impresia că suntem incoerenţi, dezorganizaţi şi slabi.
EnglishWhy is the Commission not coming up with a concrete proposal on this?
De ce nu prezintă Comisia o propunere concretă în acest sens?
EnglishReform was necessary in the competition with up-and-coming economies and is, indeed, still needed.
Reforma era necesară pentru a putea concura cu economiile în ascensiune şi ea este încă necesară.
EnglishThe Commission is willing to contribute to coming up with this methodology, as proposed by the committee.
Comisia este dispusă să contribuie la găsirea acestei metodologii, după cum a propus comisia.
EnglishCommissioner, I look forward to working closely with you in the new agreement that is coming up.
Dle comisar, aştept cu interes să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră pentru noul acord care se pregăteşte.
EnglishFor this reason, we all need to focus on overcoming the crisis and coming up with good proposals.
Din acest motiv, trebuie cu toţii să ne concentrăm asupra depăşirii crizei şi a prezentării de propuneri bune.
EnglishAccordingly, up-and-coming enterprises in the small and medium-sized business sector must be strongly incentivised.
De aceea, întreprinderile prospere din sectorul IMM-urilor trebuie să fie stimulate puternic.
EnglishThere is a new generation coming up, which is a good thing.
Un lucru pozitiv este că se ridică o nouă generație.
EnglishIt is the economy that is coming up with all the solutions.
Economia este cea care oferă toate soluţiile.
EnglishA strong precedent may be established for other FTAs waiting in line and coming up soon in the near future.
Poate fi stabilit un precedent solid pentru alte acorduri de liber schimb care aşteaptă la rând şi care vor apărea în viitorul apropiat.
EnglishIn fact, the bilge that was coming up in this debate was unbelievable, exemplified by my colleague who has just left, Mr Fatuzzo.
În această dezbatere s-a ajuns la afirmaţii incredibile, un exemplu fiind colegul meu care tocmai a plecat, domnul Fatuzzo.
EnglishThis approach is better than continuing the debate on aid ceilings and never coming up with any solutions.
Este mai bine să aplicăm această abordare decât să continuăm dezbaterea privind plafoanele pentru ajutoare și să nu ajungem niciodată la o soluție.
EnglishI think one of the key elements here - and it is constantly coming up in many of our debates - is the scientific evidence.
Consider că unul dintre elementele cheie, care apare în multe dintre dezbaterile noastre, este reprezentat de dovezile ştiinţifice.
EnglishIn the end we were even willing to say: 'We will simply set a date for further negotiations and for coming up with an end date'.
În cele din urmă eram chiar dispuşi să spunem: "Vom stabili o dată pentru negocieri ulterioare şi pentru propunerea unei date finale”.
EnglishThat is why I would caution that we must stop coming up with a new item every week that we can use to solve all the problems of the world.
Din acest motiv, vă previn că trebuie să ne oprim din a produce săptămânal o nouă idee menită să soluţioneze toate problemele lumii.
EnglishThey are furious because they see their fundamental civil liberties balanced against industry interests and coming up short.
Sunt furioşi pentru că văd cum libertăţile lor civile fundamentale sunt puse în balanţă cu interesele industriale şi nu se ştie în ce parte va înclina aceasta.
EnglishI get a sense from this that this is what you would like to do, and I think my committee would give you full support in coming up with such a proposal.
Am sentimentul că aceasta este ceea ce doriţi să faceţi şi cred că comisia mea vă va sprijini în totalitate printr-o astfel de propunere.