"coming to" - Rumänsk översättning

EN

"coming to" på rumänska

Se exempelmeningar för "coming to" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "coming to" på rumänska

coming substantiv
to come verb
come interjektion
to preposition

Användningsexempel för "coming to" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishWe hope that Parliament and the Council will approve it in the coming fortnight.
Sperăm că Parlamentul și Consiliul îl vor aproba în următoarele două săptămâni.
EnglishWe spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
S-a discutat despre viitoarea cooperare şi despre viitoarea preşedinţie belgiană.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nu doresc să îi revină şi mai mult control acestei instituţii sinistre şi corupte.
EnglishWe are also seeing refugees coming to Europe now - to Lampedusa and to Malta.
De asemenea, vedem refugiați care acum vin în Europa - în Lampedusa și în Malta.
EnglishWe must work together to guarantee efficiency and transparency in the coming years.
Trebuie să conlucrăm pentru a garanta eficienţa şi transparenţa în anii următori.
EnglishI very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
EnglishA crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
Un aspect esențial în ceea ce se întâmplă este faptul că cererea vine din interior.
EnglishThis coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Miercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
EnglishBanks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
În orice caz, băncile vor trebui să își majoreze capitalul în următorul deceniu.
EnglishWe have Mr Monti's report coming, and there will be a report from my committee.
Raportul dlui Monti urmează să apară şi va exista un raport din partea comisiei mele.
EnglishI hope that the Czech Republic Presidency will address this in the coming months.
Sper ca preşedinţia Republicii Cehe să abordeze această chestiune în lunile următoare.
EnglishThis work is in fact coming to an end, but it has not reached the stage that we wanted.
Această acţiune se apropie de sfârşit, dar nu a atins nivelul pe care îl doream.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Acum procedura legislativă normală trebuie să-și urmeze cursul în lunile care vor urma.
EnglishI see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.
EnglishSlovakia has reaped what it has sown as a result of an extremist party coming to power.
Slovacia culege ce a semănat după preluarea puterii de către un partid extremist.
EnglishSo, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
Aşadar, întorcându-mă aici, vin cu un imens sentiment de recunoştinţă faţă de voi toţi.
EnglishEveryone will benefit from this agreement, but it has clearly been too long in coming.
Toată lumea va beneficia de acest acord, dar acesta a venit în mod clar prea greu.
EnglishI would call on the Spanish Presidency to make this a priority in the coming months.
Solicit Preşedinţiei spaniole să o considere prioritară în lunile următoare.

Lär dig andra ord

English
  • coming to

Ta en titt på bab.las svensk-tyska lexikon.