"coming out of" - Rumänsk översättning

EN

"coming out of" på rumänska

Se exempelmeningar för "coming out of" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "coming out of" på rumänska

coming substantiv
to come verb
come interjektion
out adverb
Romanian
out verb
Romanian
out preposition
of preposition
of konjunktion
Romanian

Användningsexempel för "coming out of" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, once again, we have an appalling situation coming out of Iran.
Dle preşedinte, încă o dată, o situaţie revoltătoare ne parvine din Iran.
EnglishWe occasionally get these messages coming out of the Commission that the EU is doing enough.
Primim, ocazional, semnale de la Comisie, cum că UE face destule lucruri.
EnglishWell, that is very interesting, coming out of an Islamic country.
Acest lucru este foarte interesat, venind din partea unei ţări islamice.
EnglishHistory is repeating itself 20 years later, with hundreds of thousands of people coming out on the streets.
Istoria se repetă 20 de ani mai târziu, scoțând în stradă sute de mii de oameni.
EnglishComing out of an election campaign, we know what this is all about.
Aflându-ne după o campanie electorală, ştim despre ce este vorba.
EnglishWe ended up coming out looking incoherent, disorganised and weak.
Noi am lăsat impresia că suntem incoerenţi, dezorganizaţi şi slabi.
EnglishI think it is important that we support the legislation coming out to bring Turkmenistan closer to us.
Cred că este important să sprijinim legislaţia menită să apropie Turkmenistanul de noi.
EnglishEurope is coming out of the crisis, but the situation is still uncertain.
Europa iese din criză, însă situaţia este încă nesigură.
EnglishWe can see that the economic figures coming out of the United States are far worse than those for Europe.
Putem observa că situația economiei Statelor Unite este mult mai gravă decât cea a Europei.
EnglishI am concerned for instance about the conflicting messages coming out of the US Administration regarding Russia.
Mă preocupă, de exemplu, mesajele conflictuale transmise de administraţia SUA în ceea ce priveşte Rusia.
EnglishIf you hear noise coming out of your speakers, try reducing the volume on both the music player and in the Levels tab.
Dacă auziți zgomote din difuzoare, reduceți volumul atât pe playerul de muzică, cât și din fila Niveluri.
EnglishAll the more so, because arbitrary accusations addressed to the European Union are also coming out of Minsk, even harassment.
Cu atât mai mult cu cât acuzațiile arbitrare adresate Uniunii Europene provin și de la Minsk, inclusiv hărțuirea.
EnglishIt is not even a question now of whether policy is governed by the markets or by politics: politics is coming out on to the streets.
Nici nu se pune problema dacă politica este guvernată de piețe sau de politicieni: politica se face pe stradă.
EnglishThe European Union should be coming out very much more clearly against what the Sri Lankan Government is currently doing.
Uniunea Europeană ar trebui să adopte o poziţie mult mai fermă faţă de acţiunile derulate în prezent de guvernul din Sri Lanka.
EnglishWe also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
În parte, mai avem probleme şi din cauză că procesul de ieşire din autoritarism este foarte dificil, chinuitor şi îndelungat.
EnglishThere are many economic figures coming out in the UK in the next few weeks and I believe many of them will be positive.
În următoarele săptămâni vor fi daţi publicităţii mai mulţi indicatori economici pentru Regatul Unit şi cred că mulţi dintre aceştia vor fi pozitivi.
EnglishWe watched them, Michèle Rivasi and I, coming out of their tents at 6 o'clock in the morning shining like a shilling and with their children washed.
Împreună cu Michèle Rivasi i-am urmărit ieşind din corturile lor la ora 6 dimineaţa, strălucitori ca o monedă nouă, copiii fiind şi ei curaţi.
EnglishSecondly, we have said that we are, in any case, coming out of the economic crisis which has affected the whole of Europe and the entire world at the moment.
În al doilea rând, am spus că ieşim, în orice caz, din criza economică ce a afectat întreaga Europă şi întreaga lume în această perioadă.
EnglishI hope that Parliament's stance on this subject, with a large majority coming out against this type of food, is taken into due consideration.
Sper că se ţine cont de poziţia Parlamentului faţă de acest subiect, care s-a declarat, cu o vastă majoritate, împotriva acestui tip de produse alimentare.
EnglishThe communication from the Commission outlining its work programme for 2011 emphasises coming out of the crisis and stimulating economic growth.
Comunicarea Comisiei în care se prezintă programul de lucru al acesteia pentru 2011 pune accent pe ieșirea din criză și pe stimularea creșterii economice.

Lär dig andra ord

English
  • coming out of

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.