"coming days" - Rumänsk översättning

EN

"coming days" på rumänska

Se exempelmeningar för "coming days" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "coming days" på rumänska

coming substantiv
to come verb
come interjektion
days substantiv
Romanian
day substantiv

Användningsexempel för "coming days" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHopefully, the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days.
Sperăm că programul irlandez va fi aprobat și adoptat în zilele următoare.
EnglishIn any case, that is what I shall be proposing to my fellow Commissioners in the coming days.
În orice caz, aceasta voi propune colegilor mei comisari în zilele care urmează.
EnglishThis is something that will become more and more important in the coming days.
Acest aspect va deveni tot mai important în zilele următoare.
EnglishIt is in the coming days and months that we will have to act in an effective and determined manner.
În următoarele zile şi luni va trebui să acţionăm într-un mod eficient şi determinat.
EnglishIn parallel, we expect UN Security Resolution AL1846 to be extended over the coming days.
În paralel, aşteptăm ca Rezoluţia de securitate AL 1846 a ONU să fie prelungită în zilele următoare.
EnglishI would not be surprised if we were to learn in the coming days or hours that it has been postponed indefinitely.
Nu m-ar surprinde dacă am afla zilele sau orele următoare că acesta a fost amânat sine die.
EnglishThe Commission will, in the coming days, adopt a proposal for the EU position in view of this meeting.
În următoarele zile, Comisia va adopta o propunere cu privire la poziţia UE în cadrul acestei reuniuni.
EnglishI hope these will be confirmed over the coming days, and I will discuss this with Ministers in Luxembourg on Monday.
Sper ca acestea să fie confirmate în următoarele zile şi voi discuta despre aceasta cu miniştrii luni la Luxemburg.
EnglishWork will continue in the Council preparatory groups during the coming days with a view to a rapid, targeted response.
Activitatea va continua în zilele următoare în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului, în scopul unui răspuns rapid şi orientat.
EnglishThat is why the Small Business Act for Europe, adopted by the Commission in 2008, is to be revised in the coming days.
Acesta este motivul pentru care Actul privind întreprinderile mici pentru Europa, adoptat de Comisie în 2008, va fi revizuit în următoarele zile.
EnglishThe markets and investors are vigilant, and they would like to see whether we can deliver the agreement in the coming days or not.
Piețele și investitorii sunt vigilenți, și și-ar dori să se asigure dacă vom putea furniza acordul în cursul zilelor următoare sau nu.
EnglishI would be pleased if we could reach agreement in the coming days so that together, we can demonstrate how determined Parliament is.
M-aș bucura dacă am putea ajunge la un acord în următoarele zile, astfel încât împreună să putem demonstra cât de determinat este Parlamentul.
EnglishThat is why I am highly confident about what is going to happen with this economic governance legislation in the coming days.
Acesta este motivul pentru care sunt foarte încrezător în ceea ce urmează să se întâmple zilele următoare cu această legislație de guvernanță economică.
EnglishThe shortage of clean water, which will begin to be felt in the coming days, will promote the spread of communicable diseases, especially in western Darfur.
Lipsa de apă curată, care va începe să se facă simţită în următoarele zile, va determina răspândirea bolilor contagioase, în special în vestul Darfurului.
EnglishThank you very much for your views and, as I said, please use the internet if you want to contact the Presidency in the coming days.
Vă mulţumesc foarte mult pentru opiniile dumneavoastră şi, după cum am spus, vă rog să utilizaţi Internetul în cazul în care doriţi să contactaţi Preşedinţia, în zilele următoare.
EnglishIn the coming days, we will be debating and voting on the 2010 amending budget of the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
În zilele următoare vom dezbate şi vota asupra bugetului rectificativ pentru 2010 al Comitetului Economic şi Social European şi al Comitetului Regiunilor.
EnglishThe body language of the representatives of the Hungarian Government gives me the feeling that this is correct and that it will be tabled in the Hungarian Parliament within the coming days.
Gestica reprezentanților guvernului ungar mi-a dat sentimentul că este adevărat și că acestea vor fi înaintate parlamentului ungar în zilele următoare.
EnglishI think that we should continue down this path, and that this will also be crucial in the coming days and weeks, both in Cancún and at the climate change conference itself.
Cred că ar trebui să continuăm pe acest drum și acest lucru va fi esențial și în următoarele zile și săptămâni, la Cancun și la conferința privind schimbările climatice în sine.
EnglishWe are awaiting further offers and will be taking delivery of and distributing aid consignments in Japan in the coming days: on Thursday - in other words, tomorrow - and on Friday.
Suntem în așteptarea altor oferte și ne vom ocupa de livrarea și distribuirea loturilor de ajutor în Japonia în zilele următoare: joi - cu alte cuvinte, mâine - și vineri.
EnglishIn the coming days I will meet with representatives of the institutions in order to listen to their views before we discuss these estimates in the Committee on Budgets.
În zilele următoare, mă voi întâlni cu reprezentanţii instituţiilor pentru a le asculta punctele de vedere înainte de a discuta despre aceste previziuni bugetare în Comisia pentru bugete.

Lär dig andra ord

English
  • coming days

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.