"coming back" - Rumänsk översättning

EN

"coming back" på rumänska

volume_up
coming back {substantiv}

EN coming back
volume_up
{substantiv}

coming back (även: return)
coming back (även: coming, return)

Synonymer (engelska) till "coming back":

coming back
English

Användningsexempel för "coming back" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo, in coming back here, I come with an immense sense of gratitude to all of you.
Aşadar, întorcându-mă aici, vin cu un imens sentiment de recunoştinţă faţă de voi toţi.
EnglishThe European Council also worked on this matter, and now keeps coming back to it.
Consiliul European a lucrat, de asemenea, la această problemă şi acum continuă să revină la ea.
EnglishI think that the rapporteur will be coming back to this issue shortly.
Cred că raportoarea se va referi pe scurt la această chestiune.
EnglishI regret the fact that he will not be coming back again and I just wanted to say so on the record here.
Regret faptul că nu se va mai întoarce şi doream să spun aici acest lucru.
EnglishComing back to the report, the Committee on Petitions approved it by a large majority on 1 October.
Revenind la raport, Comisia pentru petiţii l-a aprobat cu o largă majoritate, la 1 octombrie.
EnglishWe see that, in the end, we keep coming back to the same issue.
Vedem că, până la urmă, ne tot întoarcem la aceeași chestiune.
EnglishHowever, cloning is nevertheless coming in through the back door.
Cu toate acestea, clonarea intră totuși pe ușa din spate.
EnglishSome of you know that you will be coming back.
Unii dintre dumneavoastră ştiu că vor reveni în Parlament.
EnglishComing back specifically to the subject of our discussion, PNR data transfer should, in fact, be something obvious.
Întorcându-mă la subiectul discuţiei noastre, transferul de date PNR ar trebui să fie, de fapt, ceva evident.
EnglishIt is, of course, something which we are coming back to.
EnglishThat is coming back to haunt them now.
Acest lucru s-a întors împotriva lor acum.
EnglishWe keep coming back to the same situation.
Ne tot întoarcem la aceeaşi situaţie.
EnglishComing back to Egypt, based on my own experiences as a Romanian, I would expect the real difficulties to be only just starting.
Revenind la Egipt, în baza propriilor mele experiențe de cetățean român, mă aștept ca dificultățile reale să înceapă abia acum.
EnglishThose are the ideas that I would like to bring together before coming back to you with some proposals on the issue of insurance policies.
Acestea sunt ideile pe care aş dori să le aduc împreună înainte de a veni cu propuneri privind problema poliţelor de asigurare.
EnglishComing back to Turkey, the reform process is to continue and the European Union should continue to encourage the process and progress.
Revenind la Turcia, procesul de reformă trebuie să continue, iar Uniunea Europeană ar trebui să continue să încurajeze procesul şi progresul.
EnglishWhen dealing with children it is also necessary - coming back to this point - for it to be made possible to make use of child-specialist lawyers.
În cazul copiilor este necesar - pentru a reveni la acest punct - să existe posibilitatea utilizării unui avocat specializat în copii.
English. - Mr President, can I just say that the issue of where I sit, I suspect, will keep coming back.
vicepreşedintă desemnată a Comisiei. - Dle preşedinte, pot spune că problema legată de locul în care mă voi aşeza va fi ridicată adesea, cred.
EnglishSuddenly, on the other side, the Koreans are finding the US is now coming back, knocking on their door, wanting to get the KORUS agreement moving again.
Dintr-o dată, pe de altă parte, coreenii constată că SUA se întoarce şi le bate la uşă, dorind să obţină repunerea în mişcare a acordului KORUS.
EnglishComing back to the reports we were discussing today, and with regard to Mrs Thomsen's report on precarious work, I have taken careful note of what has been said.
Întorcându-ne la rapoartele care au fost discutate astăzi şi referitor la raportul dnei Thomsen privind munca precară, am reţinut ceea ce s-a discutat.
EnglishI was very glad - I am coming back to this because several speakers referred to the importance it - that all three institutions are progressing in this work.
Am fost foarte mulțumit - revin la acest pentru că mai mulți vorbitori s-au referit la importanța pe care o are - că toate cele trei instituții progresează în această activitate.