"comes up" - Rumänsk översättning

EN

"comes up" på rumänska

Se exempelmeningar för "comes up" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "comes up" på rumänska

to come verb
come interjektion
up adverb
Romanian
up! interjektion
Romanian

Användningsexempel för "comes up" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn situations like this the same question always comes up: what can we do?
În situaţii precum aceasta apare mereu aceeaşi întrebare: ce putem face?
EnglishFinally, Mrs Lulling's promotion of alcohol comes up once again.
În cele din urmă, promovarea alcoolului de către doamna Lulling revine în atenţie.
EnglishHowever, the demand for sector-specific analyses comes up again and again.
Cu toate acestea, apare de nenumărate ori cererea de analize specifice la nivelul sectorului.
EnglishIn fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
De fapt, problema revine în fiecare an în sezonul gripei.
EnglishWe also need a policy that comes up with a real solution to the problem of discards.
Avem nevoie, de asemenea, de o politică care aduce o soluţie reală pentru problema aruncării înapoi în mare a capturilor.
EnglishSecondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
În al doilea rând, este esenţial ca Europa să propună un proiect industrial nou pentru sectorul industriei automobilelor.
EnglishWhen we talk about group claims, the subject of the US and its experiences and extremes always comes up.
Când vorbim despre acţiunile colective, apare întotdeauna în discuţie subiectul Statelor Unite şi al experienţelor şi exceselor de acolo.
EnglishIf you add that up, it comes to 75.
Dacă adunaţi aceste cifre, obţineţi suma 75.
EnglishThen the Council comes up with nice little resolutions, such as the fiscal stimulus of 1.5% of GDP this year or next year.
Apoi Consiliul vine cu nişte rezoluţii frumoase, precum stimulentul fiscal de 1,5% din PIB pentru acest an sau anul viitor.
EnglishRisk assessment is an issue that I know comes up very often in the discussions and that is why I have chosen to raise it immediately.
Evaluarea riscului este un aspect care ştiu că apare foarte des în discuţii şi de aceea am ales să ridic urgent această problemă.
EnglishProfessional associations or organisations must be consulted when it comes to drawing up the programmes for promoting agricultural products.
În definirea programelor de promovare a produselor agricole asociaţiile sau organizaţiile profesionale trebuie să fie consultate.
EnglishAnyone who comes up with this sort of argument merely demonstrates the fact that he has no interest in meaningful and effective regulation.
Oricine invocă un astfel de argument nu face decât să demonstreze faptul că nu are niciun interes într-o reglementare coerentă şi eficace.
EnglishIt is, after all, this reality that demonstrates to us that the European Union is still a long way off when it comes to facing up to its responsibility.
La urma urmei, această realitate ne demonstrează că Uniunea Europeană mai are o cale lungă până la asumarea responsabilităţilor sale.
EnglishThis point, too, comes up again in this report, and I would urge that the cloning of animals be excluded from the regulation on novel foods.
Acest aspect revine, de asemenea, în cuprinsul prezentului raport şi insist asupra excluderii clonării animalelor din regulamentul privind alimentele noi.
EnglishThis resolution, which I had a hand in drawing up, comes at a critical moment, and thus a key moment, in the resolution of the conflict in South Sudan.
Această rezoluție, la elaborarea căreia am contribuit, vine într-un moment critic, deci un moment-cheie al soluționării conflictului din Sudanul de Sud.
EnglishI hope that the European Union keeps its leadership position and that the European Council comes up with a solid financial proposal at the end of this month.
Sper ca Uniunea Europeană să îşi păstreze poziţia de lider şi ca, la sfârşitul acestei luni, Consiliul European să prezinte o propunere financiară solidă.
EnglishSince mobility is an issue that comes up often, it would have been a good idea to send them a message concerning much shorter journeys than 250 kilometres.
Deoarece mobilitatea este un aspect discutat frecvent, consider că ar fi fost o idee bună să le transmitem un mesaj privind călătoriile mult mai scurte de 250 de km.
EnglishThe report also comes up with - and this is a very good thing - concrete proposals, and points to the areas which need further effort in the military domain.
Raportul oferă, de asemenea - şi acesta este un lucru foarte bun - propuneri concrete şi se îndreaptă către domenii care necesită mai mult efort în domeniul militar.
EnglishThis plan comes up with a new decision-making method concerning the total allowable catch that will make it possible to ensure the sustainability of the stock in the long term.
Acest plan vine cu o nouă metodă de luare a deciziilor în ceea ce privește captura totală admisibilă care va facilita asigurarea durabilității stocului pe termen lung.
EnglishI hope that the Commission, when it comes up with its proposals at the end of this month, will give a clear explanation as to why certain budget headings have a clear added value.
Sper că, atunci când îşi va prezenta propunerile la finalul acestei luni, Comisia va explica în mod clar de ce anumite rubrici bugetare au o valoare adăugată clară.

Lär dig andra ord

English
  • comes up

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.