"comes out of" - Rumänsk översättning

EN

"comes out of" på rumänska

Se exempelmeningar för "comes out of" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "comes out of" på rumänska

to come verb
come interjektion
out adverb
Romanian
out verb
Romanian
out preposition
of preposition
of konjunktion
Romanian

Användningsexempel för "comes out of" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe objective must be an EU that comes out of this crisis stronger.
Obiectivul trebuie să fie o Uniune Europeană care să iasă mai puternică din această criză.
EnglishThus, the water that comes out of the tap is groundwater and we can drink it without having to treat it first.
Astfel, apa de la robinet este apă subterană şi o putem bea fără a trebui să o tratăm.
EnglishI think that the IPCC itself must try to be careful now to restore confidence in whatever comes out of the IPCC.
Cred că şi IPCC-ul trebuie să fie atent acum pentru a reda încrederea în rezultatele pe care le va avea.
EnglishThat sort of leakage has its cost, and what comes out of this deteriorating atmosphere around Greece is not helping Greece.
Acest tip de scurgere de informații își are costurile sale, iar ceea ce rezultă din această atmosferă care se deteriorează în jurul Greciei nu o ajută.
EnglishThus, the resolution comes out very clearly in favour of a 'GDP beyond' and we hope that the Commission takes up this stimulus.
Astfel, rezoluția se pronunță foarte clar în favoarea unei abordări de tipul "Dincolo de PIB”, iar noi sperăm că acest îndemn va fi îmbrățișat de Comisie.
EnglishThe reason, of course, is because of a conflict of interests since the Danes fail to process their drinking water after it comes out of the ground.
Motivul a fost, desigur, un conflict de interese, deoarece Danemarca nu reuşeşte să-şi proceseze apa potabilă după ce este extrasă din sol.
EnglishNow is not a time to wait: it is a time to act, so that an open European Union comes out of this challenge, united and stronger.
Nu este momentul să mai așteptăm: este momentul să acționăm, astfel încât o Uniune Europeană deschisă să depășească această provocare, unită și mai puternică.
EnglishIt must not be the case as it has generally been in the past in the Council that the nuclear working group opposes anything which comes out of Europe.
Nu trebuie să se întâmple ca până în trecut când, în cadrul Consiliului, grupul de lucru pentru energie nucleară s-a opus oricăror intenții care vin din Europa.
EnglishYet the report again comes out in favour of strong cooperation between the EU and NATO and wants, for example, to create joint institutional structures.
Şi totuşi, raportul se dovedeşte a fi din nou în favoarea unei cooperări puternice dintre UE şi NATO şi doreşte, de exemplu, să creeze structuri instituţionale comune.

Lär dig andra ord

English
  • comes out of

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.